Поділ праці


Поділ праці – відокремлення різних видів людської діяльності. Проявляється П. п. у сукупності різноманітних корисних речей – стільки ж різноманітних, як і види корисних робіт, П. п. – це такий процес, при якому різні види обробки продуктів відокремлюються один від одного, створюються все нові види виробництва і галузей. Відбувається спеціалізація, комбінування, концентрація і централізація виробництва Існує два види П. п. – поділ праці всередині суспільства (макрорівень) і П. п, всередині підприємства (мікрорівень). П. п. всередині

суспільства буває загальний і частковий. Загальний – це П. п. на великі роди виробництва (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв’язок). Поділ цих великих родів виробництва на види і підвиди називається частковим П. п. У своїй сукупності вони утворюють галузеву структуру виробництва. П. п. всередині підприємства (одиничний поділ) – це поділ всередині сукупного виробника – трудового колективу підприємства за функціями, технологічними операціями, бригадами, дільницями, відділами і службами Низовою ланкою П. п. всередині суспільства є підприємства, всередині підприємства – професія
і спеціальність. Вся розчленована ієрархічна система підприємств утворює продуктивні сили суспільства. В їх основі лежить суспільний П. п., тому П. п. слід розглядати як складову структурну Частину продуктивних сил. Разом з тим П. п. – її спеціалізація, кооперування утворюють техніко-економічні відносини. П. п. всередині суспільства породжує обмін речами як товарами. Але для появи ринку необхідна соціально-економічна відособленість виробників, тобто різні форми власності. Отже, техніко-економічні і соціально-економічні відносини тісно переплітаються. П. п. – це вічний і нескінченний процес: одні галузі відмирають, інші народжуються, змінюється структура виробництва.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Контрольна робота динаміка сили в механіці.
Ви зараз читаєте: Поділ праці