Пойченко Анатолій Михайлович


Політологічний словник

Пойченко Анатолій Михайлович (нар. 6.03.1948) – український політолог, доктор політичних наук, професор, проректор Національної академії державного управління при Президентові України – директор Одеського регіонального інституту державного управління. У 1971 р. закінчив історичний факультет Одеського державного університету ім. Мечникова. Після закінчення аспірантури Московського державного університету ім. Ломоносова захистив кандидатську дисертацію й одержав науковий ступінь кандидата філософських наук

(1980). Має досвід суспільно-політичної роботи. З 1976 р. займається науковою і науково-педагогічною діяльністю: викладач, старший викладач, доцент Одеського політехнічного інституту; старший викладач, доцент, заступник завідувача кафедри, завідувач кафедри політології Інституту політології та соціального управління; старший, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України; професор Академії державного управління при Президентові України. У 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Теорія політики і політична діяльність: проблеми взаємозв’язку, розробки
і застосування інноваційних технологій у сучасній Україні” в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Вчене звання професора кафедри політології і державного управління присвоєне у 2001 р.

Основні наукові інтереси: політологія, практична політологія, політична психологія, виборчі технології, державне управління. Має близько 100 наукових і науково-методичних публікацій. Автор персональних монографій: Політика: теорія і технології діяльності. – К., 1996; Конфлікти і політична діяльність. – К., 1996; Політичний процес в сучасній Україні. – К., 2001; співавтор ряду наукових монографій, підручників і навчальних посібників з політології.

А. Пахарєв


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Синтаксичний розбір речення.
Ви зараз читаєте: Пойченко Анатолій Михайлович