Показники прибутковості банківської діяльності


Показники прибутковості банківської діяльності – найважливіші показники ефективної діяльності банків упродовж певного періоду (як правило, за рік). До них належать: 1) норма прибутку на капітал (рентабельність капіталу) – визначається як відношення чистого прибутку до балансового капіталу (ефективною вважається діяльність банку, якщо норма прибутку не менша за 15%); 2) рентабельність активів – відношення чистого прибутку до сукупних активів банку (до ресурсів банку, що управляються, внаслідок чого за цим показником оцінюють ефективність

праці управляючих банку, ефективним вважається показник, не менший за 1%); 3) рентабельність витрат – відношення прибутку до витрат, або суми прибутку на одиницю витрат; 4) чиста відсоткова маржа – відношення відсоткового доходу до загальних активів банку (оптимальним вважається показник на рівні 4,5%); 5) чистий спред – різниця між отриманими і сплаченими середніми відсотковими ставками, визначається за формулою, де ПД – відсоткові доходи за кредитними операціями; КП – кредитний портфель; ПВ – відсоткові витрати за депозитами; ПЗ – підвідсоткові зобов’язання. В західній економічній літературі
використовують формули Дюпона, Гордона, Шарпа та ін. Так, згідно з формулою Дюпона, рентабельність банку (ROE) визначається шляхом множення чистого доходу активів (ROA) на мультиплікатор капіталу (Lf), який розраховується як відношення активів до капіталу банку. Іншим варіантом цієї формули є така: ROE = NI/TI – (ТІ/А) – (А/Е), де NI – чистий прибуток; ТІ – валовий дохід; А – активи банку; Е – власний капітал банку. Згідно з формулою Гордона, загальна рентабельність банку визначається так: Д,/Р0 + (Р, – Р0)/Р0, де Д, – дивіденди на кінець періоду; Р0 – ціна купівлі цінного папера (акції); Р( – ціна продажу акцій. Модель Шарпа для розрахунку рентабельності банку має такий вигляд: E(R) = Rf + – В, де E(R) – очікувана ставка прибутковості (розрахунковий показник); Rf – безризикова відсоткова ставка; Rm – ринкова ставка прибутковості, яка складається з безризикової ставки і ризикової премії; E – ризик – премія; E(Rm) – очікувана ринкова ставка; В – поправочний коефіцієнт, який визначає ринковий ризик. Рентабельність активів комерційних банків України 2000 становила мінус 0,09%, 2003 – 1,22%; рентабельність капіталу – мінус 0,45% і 8,89%.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Прикметники в переносному значенні.
Ви зараз читаєте: Показники прибутковості банківської діяльності