Показники прибутковості

Показники прибутковості – кількісно-якісна характеристика ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств, фірм, корпорацій, окремих галузей і національного господарства. Основними серед них є маса прибутку (визначається як різниця між сумою реалізованих товарів і собівартістю продукції); рентабельність виробництва (визначають відношенням прибутку до вартості всього авансованого капіталу або відношенням прибутку до собівартості продукції) і норма рентабельності. Показник прибутковості інвестицій у корпорацію визначають як відношення прибутку після сплати податку до інвестицій, виражене у відсотках. Використовують також коефіцієнт прибутковості власних коштів, який показує ефективність використання організацією в господарській діяльності власних матеріально-грошових ресурсів, показник прискорення обороту оборотних засобів – визначається діленням суми реалізованої продукції протягом року на середньорічну суму оборотних засобів корпорацій та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Слова що означають назву одного предмета.
Ви зараз читаєте: Показники прибутковості