Політична партія

Політична партія – об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають на меті участь у виробленні державної політики, формуванні органів державної влади, органів місцевого самоврядування та представництво у складі їх. Порядок створення П. п., їхні права, громадську діяльність регулює Закон України “Про об’єднання громадян”. Згідно з цим Законом П. п. в Україні утворюються і діють тільки з всеукраїнським статусом. Забороняється створення і діяльність П. п., керівні органи

чи структурні осередки яких знаходяться за межами України, а також будь-яких структурних осередків П. п. в органах державної виконавчої влади, органах судової влади, у Збройних силах, Національній гвардії та Прикордонних військах, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та в державних навчальних закладах. Членами П. п. можуть бути тільки громадяни України, які досягли 18-річного віку. П. п. підлягають обов’язковій реєстрації Міністерством юстиції України. У порядку, передбаченому законодавством, П. п. крім прав, якими користуються зареєстровані громадські організації, мають також право: брати
участь у виробленні державної політики, формуванні органів державної влади, на представництво у складі їх; доступу під час виборчої кампанії до державних засобів масової інформації. П. п., створювані ними установи й організації не мають права засновувати підприємства, крім засобів масової інформації, займатися господарською та іншою комерційною діяльністю, крім продажу суспільно-політичної літератури, інших пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів із власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів. П. п., їхнім установам та організаціям забороняється прямо або опосередковано одержувати кошти та інше майно від: іноземних держав та організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства; державних органів, державних підприємств, установ та організацій, крім випадків, передбачених законами України; підприємств, створених на основі змішаної форми власності, якщо участь держави або іноземного учасника в них перевищує 20 відсотків; не легалізованих об’єднань громадян; анонімних пожертвувачів. П. п. не мають права одержувати доходи від акцій та інших цінних паперів, їм забороняється мати рахунки в іноземних банках та зберігати в них коштовності. П. п. зобов’язані щороку публікувати свої бюджети для загального відома. Вони мають право засновувати або вступати в міжнародні спілки, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координуючих органів. Див. також Об’єднання, громадян.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Присвійний відмінок в англійській мові.
Ви зараз читаєте: Політична партія