Політичні відносини


Політичні відносини – сукупність відносин між основними суб’єктами (народом, державою, соціальними верствами і групами й індивідами та відповідними інститутами) всередині окремої країни та іншими країнами і міжнародними організаціями з приводу формування і розвитку політичної влади, виконання державою своїх владних функцій. У сучасному глобалізованому світі П. в. в одній країні дедалі більше визначаються політикою міжнародних організацій (наприклад, ООН, СОТ, МВФ), окремих інтеграційних угруповань (наприклад, вимогами ЄС щодо вступу України в цю організацію). Основними елементами П. в. є відносини: 1) між окремими класами, соціальними верствами і групами; 2) всередині цих соціальних структур; 3) між окремими особами; 4) між громадськими та іншими організаціями і владою; 5) між суспільством і державою; 6) між окремими країнами; 7) між окремою країною і наднаціональними органами; 8) між міжнародними організаціями.

Рослини південної америки.
Ви зараз читаєте: Політичні відносини