ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ І ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Політологія
ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ

ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ І ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Короткі висновки
Поняття “політичний маркетинг” є одним із ключових у практичній політології. “Ринок влади” має свої особливості в тоталітарному, авторитарному й демократичному суспільствах.
Дослідження політичного ринку є важливою передумовою ефективності політичного маркетингу. Одним із найпоширеніших його видів у боротьбі за владу є виборча інженерія. Надзвичайно важливе значення у формуванні іміджу політичного лідера чи

політичної організації, в їхній перемозі та оволодінні владою має політичне рекламування.
Політичний менеджмент – це наука й мистецтво аналізу політичного розвитку суспільства, що грунтується на використанні форм, методів і технологій політичного маркетингу та правового менеджменту.
Однією з важливих проблем, яка вирішується за допомогою політичного менеджменту, є організація і проведення виборчої кампанії політичного лідера, формування легітимних владних структур.
Успіх роботи владної команди, яка перемогла, залежить від її інформаційного забезпечення, вибору моделі й технологій ухвалення урядових
рішень, організації власної роботи й діяльності пресової служби.
Контрольні запитання та завдання
1. Дайте визначення понять “політичний маркетинг” і “політичний менеджмент”.
2. Якими засобами здійснюється дослідження політичного ринку?
3. Який зміст ми вкладаємо в поняття “виборча інженерія” і “політичне рекламування”?
4. Які функції здійснює політичний менеджмент?
5. Визначте головні передумови, за яких забезпечується ефективність діяльності владної команди, яка перемогла.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина: Монографія. – К„ 2003. – 424 с.
2. Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник / Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін. – К., 2001. – 360 с.
3. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності: Навч. посібник. – К., 2002. – 176 с.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Основні форми рельєфу.
Ви зараз читаєте: ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ І ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ