Політичний режим

Політичний режим – функціонування та розвиток політичної системи країни загалом та державної влади зокрема з точки зору можливості різних суб’єктів такої системи впливати на формування і розподіл політичної влади, на виконання державою своїх функцій. Основними критеріями розмежування різних П. р. є характер конституції та можливість реалізації її положень, чітке розмежування і незалежність різних гілок влади, наявність багатопартійності та опозиції в країні, рівень політичних свобод і розвитку громадського суспільства та ін. Найважливішими

типами П. р. є демократичний (характеризується реальною можливістю політичного вибору, демократичними виборами та ін.), авторитарний (обмежений політичний вибір, обмеженість політичних свобод, відсутність вільних виборів тощо) та тоталітарний (тотальний контроль з боку окремих кланів або однієї особи над державними органами влади, а їх – над усіма сферами суспільного життя країни). П. р. у кінцевому підсумку визначається типом економічної системи і передусім характером власності на засоби виробництва. Так, узурпація основної частки національного багатства кланово-номенклатурною елітою в період перебування при владі Л. Кучми призвела до існування в Україні авторитарного П. р. у поєднанні з тоталітарним.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Історія розвитку чорної металургії в україні.
Ви зараз читаєте: Політичний режим