Політика підприємства амортизаційна

Політика підприємства амортизаційна – раціональне управління амортизаційними відрахуваннями від використовуваних основних фондів і нематеріальних активів з метою реінвестування їх у виробництво та забезпечення розширеного відтворення. Основними передумовами виваженої П. п. а. є з’ясування складу і структури основних фондів підприємства, обсягів використовуваних активів, що підлягають амортизації, використання наукових методів оцінювання вартості цих активів, термінів використання їх в організаціях, дозволених чинним законодавством методів амортизації активів, інвестиційна активність підприємства, фірми, компанії та ін. Кошти амортизаційного фонду можна використовувати на капітальний ремонт, реконструкцію, придбання та створення нових основних фондів, їх технічне переобладнання та інші цілі. Ефективність П. п. а. визначається шляхом порівняння грошових потоків (суми прибутку та амортизаційних відрахувань) у разі використання різних видів амортизації і всієї суми активів чи їх окремих елементів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Садок вишневий коло хати переказ.
Ви зараз читаєте: Політика підприємства амортизаційна