Політика регіональна


Політика регіональна – комплекс засобів і методів, які на основі планомірного і пропорційного розвитку регіонів, принципово нових підходів до розвитку продуктивних сил та ефективного використання місцевих ресурсів забезпечують істотне зростання життєвого рівня населення регіонів. До таких засобів належать економічні, організаційні, правові, адміністративні і регіональні в їх раціональному поєднанні. Складовими П. р. є науково обгрунтована соціально-економічна політика держави в усіх регіонах країни та відповідна політика самих регіонів,

спрямована на досягнення загальнонаціональних, регіональних і місцевих цілей і завдань. Основними напрямами реалізації стратегічної мети суспільства є забезпечення міжрегіональної єдності відтворювальних макроекономічних процесів і формування спільних економічних інтересів в активній соціально-економічній діяльності регіонів. Для втілення у практику цих напрямів слід комплексно розвивати інтеграційні процеси між регіонами за рахунок поглиблення і розвитку спеціалізації та кооперування виробництва, посилювати зв’язки держави з регіонами на основі вдосконалення інвестиційної, інноваційної,
науково-технічної, податкової, фінансової, зовнішньоекономічної політики. Єдність відтворювальних макроекономічних процесів передбачає відносно рівномірний розвиток продуктивних сил регіонів, реформування відносин економічної власності, істотне вдосконалення господарського механізму та ін. елементів економічної системи. Методами реалізації П. р. є розробка стимулятивних держбюджетів і регіональних бюджетів усіх рівнів; розробка і застосування довготермінових і стабільних нормативів економічного розвитку на національному та регіональному рівнях, пошук оптимальних організаційно-управлінських структур, органічне поєднання цілей соціально-економічного розвитку відповідних програм та організаційно-управлінських структур, створення регіональних представництв уряду у великих економічних регіонах. Основними функціями цих регіонів є ефективне управління державною власністю, координація господарської діяльності, фінансове, техніко – організаційне, інформаційне, законодавче та ін. сприяння раціональному внутрірегіональному кооперуванню та комбінуванню виробництва; посилення інвестиційної привабливості регіонів, підготовка інвестиційних програм і контроль за використанням державних інвестицій та ін. Найважливіші аспекти П. р. – економічний, соціальний, екологічний, демографічний, міграційно-поселенський. Так, соціальний аспект П. р. означає розміщення працемістких виробництв у регіонах з достатніми трудовими ресурсами і значне зменшення кількості безробітних, істотне розширення виробництва товарів масового споживання, прискорений розвиток соціальної інфраструктури тощо. П. р. активно проводиться на рівні регіональних економічних угруповань.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Роль живих організмів у біосфері.
Ви зараз читаєте: Політика регіональна