Положення елементів-металів у періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв’язок. Фізичні властивості металів

ІІ семестр

Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (13 годин)

УРОК 23

Тема уроку. Положення елементів-металів у періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв’язок. Фізичні властивості металів

Цілі уроку: поглибити знання учнів про металеві елементи, їх положення в періодичній системі, особливості будови атомів, будови речовини; ознайомити з типом хімічного зв’язку, властивим металам, – металічним зв’язком; показати вплив зв’язку на фізичні властивості речовин, утворених елементами-металами.

Тип

уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи: навчальна лекція, евристична фронтальна бесіда, самостійна робота з опорною схемою, демонстраційний експеримент.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів Д. І. Менделєєва, ряд активності металів, колекції металів та їх сплавів, модель металевої кристалічної гратки.

Демонстрація 4. Ознайомлення зі зразками металів і сплавів.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

II. Мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань

Фронтальна робота за питаннями

У 7 класі ми вже ознайомилися з металами на прикладі заліза – однієї з найпоширеніших

речовин, утворених хімічним елементом Ферумом.

– Яких елементів у природі більше: металів чи неметалів?

– Де в періодичній системі знаходяться елементи-метали?

– Назвіть особливості будови металічних елементів.

– Назвіть характерні ступені окиснення елементів-металів? (Типові: +1, +2, рідше: +3, +4. Як правило, для металів зі змінною валентністю в сполуках з вищим ступенем окиснення металу проявляються амфотерні властивості)

Троє учнів біля дошки складають схеми будови атомів Натрію Na, Магнію Mg, Алюмінію Al.

Отже, об’єкт нашого вивчення на сьогоднішньому уроці – металічні елементи:

– особливості будови атомів металів;

– будова простих речовин-металів;

– фізичні властивості металів.

III. Вивчення нового матеріалу

Навчальна лекція, робота зі схемою

1. Положення металів у періодичній системі, будова атомів

Характеризуються незначною електронегативністю, легко віддають електрони, атоми металів можуть лише окислюватися:

Положення елементів металів у періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний звязок. Фізичні властивості металів

2. Металічний зв’язок

(Розглядаємо модель кристалічної гратки.)

Зумовлений особливостями будови атомів металів, у вузлах граток – атоми й катіони металу, між вузлами – відносно вільні електрони. (Записуємо визначення.)

3. Загальні фізичні властивості металів

Зумовлені наявністю вільних електронів у кристалічних гратках металів; високою міцністю й рухливістю металічного зв’язку.

(Розглядаємо колекції металів.)

Під час евристичної бесіди на підставі знань учнів, їхніх спостережень у побуті й розглянутих зразків металів робимо висновки про фізичні властивості металів:

– Агрегатний стан (тверді за н. у., за винятком Hg).

– Колір: усі відтінки від світло-сірого до темно-сірого (винятки: Cu, Au).

– Тепло – і електропровідність (за рахунок вільних електронів) збільшуються в ряді Hg, Pb, Fe, Zn, Mg, Al, Au, Cu, Ag.

– Чому в радіотехніці для виготовлення точних приладів використовують срібло й мідь?

– З якого металу найбільш вигідно виготовляти опалювальні системи?

– Ковкість і пластичність. (Розглядаємо рисунок у підручнику або переглядаємо медіа-фрагмент зміщення атомів та іонів металів у кристалічних гратках унаслідок деформації.) Йони безпосередньо один з одним не зв’язані, тому окремі їх шари можуть зміщатися один відносно одного. Найбільш пластичний метал – золото. Найбільш крихкими є хром, манган, стибій (на зовнішньому рівні – п’ять-сім електронів, чимала кількість вільних електронів забезпечує міцність окремих шарів іонів і перешкоджає їх вільному ковзанню).

– Густина: легкі – ? < 5 г/см3 (?(Li) = 0,53 г/см3); важкі – ? > 5 г/см3 (?(Оs) = 22,48 г/см3).

– Твердість: м’які (лужні метали); тверді (хром).

– Температура плавлення: легкоплавкі – tпл(Hg) = -38,87 °С; тугоплавкі – tпл(W) = 3 370 °С.

– Температура кипіння в металів висока.

IV. Первинне застосування отриманих знань

1. Самостійна робота зі схемою

2. Узагальнююча бесіда

– Чим зумовлені істотні відмінності між властивостями атомів металів і неметалів?

– Чому в металічних елементів значно більше загальних фізичних властивостей, ніж у неметалічних, у яких фізичні властивості значною мірою відрізняються?

– Які прості речовини-метали застосовуються найбільше?

– На яких фізичних властивостях грунтується це застосування?

– Спрогнозуйте хімічні властиві металів.

V. Підбиття підсумків

Учитель пропонує двом-трьом учням підбити підсумки уроку, назвати основні питання, розглянуті на уроці, оцінює роботу учнів.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання.

Творче завдання: підготувати повідомлення про поширення металів у природі.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Бичачий.
Ви зараз читаєте: Положення елементів-металів у періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв’язок. Фізичні властивості металів