Положення металів у періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва – ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 12. ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

§ 12.1. Положення металів у періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва

Якщо в періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва провести діагональ від берилію до астату, то праворуч угорі від діагоналі будуть елементи-неметали (виключаючи елементи побічних підгруп), а ліворуч унизу – елементи-метали (до них же належать елементи побічних підгруп). Елементи, розташовані поблизу діагоналі (наприклад,

Be, Аl, Ті, Ge, Nb, Sb та ін.), мають двоїстий характер.

Керуючись поділом елементів на родини (§ 2.8), можна сказати, що до елементів-металів належать s-елементи І і II груп, всі d – і fелементи, а також p-елементи головних підгруп: III (крім бору), IV (Ge, Sn, Pb), V (Sb, Bi) та Vl (Ро). Як видно, найтиповіші елементи-метали розташовані на початку періодів (починаючи з другого).

Таким чином, із 107 елементів 85 є металами. В цій книжці детальніше розглядаються метали головних підгруп – Na, К, Са, Аl – і побічних підгруп – Сr, Fe. Даються також загальні характеристики підгруп, до яких входять ці елементи.

Порядок заповнення електронами рівнів та підрівнів атомів елементів малих і великих періодів див. у § 2.7. Цей параграф слід ще раз уважно прочитати, звертаючи особливу увагу на будову електронних оболонок атомів елементів-металів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Що спочатку робиться множення чи ділення.
Ви зараз читаєте: Положення металів у періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва – ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ