Поняття і види правовідносин


Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

§ 7-8. Правовідносини

1. Поняття і види правовідносин.

У процесі свого життя кожна людина постійно вступає у відно­сини з іншими людьми. Ці відносини регулюються соціальними нормами: в одному випадку це норми моралі, в іншому – традиції чи релігійні норми. У багатьох випадках суспільні відносини регу­люються нормами права.

Разом з однокласниками ви після уроків вирушаєте на прогу­лянку. На прохання батьків ви допомагаєте їм у хатній роботі. На перерві купуєте тістечко в шкільному

буфеті. Після закінчення 9 класу ви написали заяву про прийом у школу для продовження навчання. Громадянин звільнився з роботи й уклав нову трудову угоду.

Визначте, у яких із цих випадків ваші відносини регулювалися нормами права.

Суспільні відносини, які регулюються нормами права, називають правовідносинами. У житті суспільства виникає велика кількість правовідносин, які можна класифікувати. Найчастіше правовідносини

Поділяють за кількістю учасників, поділом прав і обов’язків між ними, а також за сферою суспільних відносин, які вони регулюють.

Поняття і види правовідносин

Пригадайте

приклади, наведені вище. Написавши заяву до школи, ви вступили з навчальним закладом в адміністративно-пра­вові відносини. Громадянин, який уклав трудовий договір або, нав­паки, звільнився з роботи, – є учасником трудових правовідносин. Купівля товару, дарування, позичка – приклади цивільно-право­вих відносин. Укладаючи шлюб, людина стає учасником сімейних правовідносин. Однак цим переліком кількість видів правовідно­син не обмежується – їх може бути стільки, скільки існує галузей права.

Інший критерій поділу – кількість учасників і поділ прав та обов’язків між ними. Найчастіше правовідносини мають двосторонній характер. У цьому випадку в правовідносинах беруть участь дві сторони, кожна з них має права й обов’язки щодо іншої. Приклада­ми двосторонніх правовідносин можуть бути купівля-продаж товару, укладання шлюбу, укладання трудового договору тощо. Іноді в правовідносинах беруть участь більше двох осіб, кожна з яких має певні права й обов’язки. Саме такими є відносини, до яких з певною метою залучають посередників.

Багатьом із нас доводилося мати справу з односторонніми правовідносинами. При цьому важливо зазначити, що поняття “односторонні правовідносини” говорить не про кількість учасників від­носин, а про розподіл між ними прав та обов’язків. В односторонніх правовідносинах одна із сторін має лише права, а інша – тільки обов’язки. Прикладом таких правовідносин є дарування, адже в однієї сторони – обдарованого – немає обов’язків, він лише має право вимагати передачі йому подарунка (якщо є відповідний договір), а інша сторона має тільки обов’язок передати подарунок. Так само односторонніми є відносини, пов’язані зі спадкуванням.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Прешвидкий.
Ви зараз читаєте: Поняття і види правовідносин