Поняття комунікації, ділового спілкування, комунікабельності


КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ

§ 1. Поняття комунікації, ділового спілкування, комунікабельності

Про поняття комунікації, використання вербального й невербального коду в комунікації.

Модель вербальної комунікації, в також яро культуру мовлення як передумову ефективної комунікації

Пригадайте

– Що таке спілкування?

– Які с засоби спілкування?

– Які основні ознаки культури мовлення?

5. Прочитайте. Поміркуйте, чому, попри спільне бажання співрозмовників разом сходити в кіно, їхній план не здійсниться. Виправте

помилку, допущену під час спілкування Зробіть висновок, за яких умов інформаційний обмін учасників спілкування буде ефективним

Хлопець звертається до дівчини: “Може, сходимо в кіно?”. При цьому він має на увазі: розважальний комплекс, бойовик, увечері тощо.

Дівчина відповідає: “Гаразд”. При цьому вона розуміє пропозицію так: камерний зал. мелодрама, у суботу, вдень.

Поняття комунікації

Комунікація – це діяльність людей з метою інформаційного обміну та взаємовпливу.

Варто розрізняти поняття “комунікація” і “спілкування”. Спілкування за змістом є поняттям ширшим і

загальнішим, а комунікація – конкретнішим.

Коди в комунікації

Для передачі інформації в комунікації використовують такі коли (засоби передачі інформації): вербальний (передача інформації за допомогою слів); невербальний (передача інформації за допомогою різних немовних знакових систем).

До невербальних засобів передачі інформації належать жести, міміка, поза, погляд, дотик, дистанція, потискування рук, поцілунок, обійми, запах, косметика тощо.

Модель комунікації

Модель вербальної комунікації умовно можна показати так:

Поняття комунікації, ділового спілкування, комунікабельності

Комунікація буде ефективною тоді, коли адресант правильно закодує інформацію (створить повідомлення) і відправить її, а адресат отримає інформацію, правильно її розкодує і зрозуміє.

Комунікативні бар’єри

На шляху передачі інформації можуть виникати перешкоди, так звані комунікативні бар’єри. Наприклад: незнання мови, неохайна зовнішність, неуважність, політичні переконання тощо.

Комунікативні помилки

Недосягнення комунікативної мети й відсутність взаєморозуміння між учасниками спілкування вважаються комунікативними помилками.

Комунікація і особистість

Кожен учасник комунікативної діяльності с особистістю. У процесі комунікації особистість формується і самовизначається, виявляючи свої особливості: інтелект, характер, волю, емоції, темперамент, почуття власної гідності, досвід, інтереси тощо. Тому правила комунікації вимагають ставитися до партнера спілкування як до особистості, враховувати його особливості, виявляти повагу до нього.

Культура мовлення

Важливою передумовою ефективної комунікації є дотримання вимог культури мовлення. Як відомо, мовлення мусить бути змістовним, логічним, багатим на мовні засоби, виразним, точним, доречним, правильним.

6, Мозковий штурм. Які відмінності між поняттями “комунікація” і “спілкування”?

7.1. Прочитайте текст Розкажіть, якою людиною був професор Яворницький.

ПАМ’ЯТНА ЗУСТРІЧ

Це було в 1939 році. Олекса Коваль – талановитий кобзар і різнобічно обдарована людина – прийшов у дім відомого вченого-історика Дмитра Яворницького. Коли двері відчинив господар будинку. Олекса на якусь мить розгубився. Та опанував себе:

– Дозвольте, професоре, я до вас.

– Прошу, будь ласка, заходьте. – промовив Дмитро Іванович.

Узявши під руку гостя, господар повів його до свого кабінету.

– Сідайте, добрий чоловіче, розповідайте, що вас привело до мене.

Коваль, не відразу знаходячи слова, висловив свою занепокоєність.

Що нині відчувається якесь знехтування народним мистецтвом. Дмитро Іванович, погладжуючи сиві вуса, уважно вислухав гостя, усміхнувся, а після мовчання промовив:

– Час такий… Вибачте, як вас?

– Олекса Семенович…

– Час такий. Олексо Семеновичу… Нові пісні заволоділи людьми. Та я впевнений, колись повернуться й до старих, бо ті старі вивірені часом, з народної душі, з історії. А без історії – не можна.

Трошки згодом Дмитро Іванович запитав:

– А може, зіграти щось погодитесь?

Гість охоче взяв свою бандуру – полилися знайомі пісні, які. до речі, дуже любив Яворницький: “їхав козак за Дунай”. “Ой літав орел, літав сизий”.

– Спасибі, синку. – розчулено промовив старий професор. – спасибі, що потішив душу. Не занепадай духом – такі пісні і спів такий не можуть бути непотрібними. Сміливіше йди до людей, виступай перед широким загалом… Головне – вір у себе, у свій талант, у свої можливості Підстави для того – незаперечні! (За І. Шаповалом).

II. Схарактеризуйте суб’єктів комунікації в тексті, засоби передачі інформації. Оцініть дотримання ознак культури мовлення. Визначте рівень ефективності комунікації та завдяки чому цього було досягнуто Чому наприкінці розмов професор переходить на – ти”? Скористайтеся пам’яткою, поданою нижче

III. Поясніть уживання розділових знаків при діалозі

Пам’ятка

Умови ефективної комунікації

– Взаємна повага, довіра, чесність, доброзичливість.

– Дотримання вимог культури мовлення (змістовність, точність, доречність тощо).

– Враховування особливостей партнера спілкування (його культурно-освітніх, національних, вікових, психологічних та професійних якостей).

– Демонстрація спільності інтересів, цілей, поглядів тощо.

– Прояв інтересу до проблем співрозмовника (уважно слухати, ставити запитання тощо).

– Уміння слухати та чути того, хто говорить.

– Доречне використання невербальних засобів передачі інформації.

– Психологічна врівноваженість, спроможність вчасно зупинитися.

– Зовнішня привабливість, елегантна манера спілкування.

8. І. Прочитайте тексти Поясніть і виправте комунікативні помилки, допущен під час спілкування. Як можна уникнути таких помилок?

1. Одна пані, знайома маестро, що вважала себе цінителькою музики запросила його на вечерю до себе в маєток.

– Будуть чудові страви китайської кухні. Але не забудьте прихопить з собою скрипку, щоб розважити гостей, – додала вона.

– Моя скрипка не прийде, бо не с прихильницею китайської кухні. – відповів маестро.

2. Мама й тато ще не повернулися з роботи. Марія вдома одна, дивить ся розважальну телепередачу. Дзвінок. У дверях – Сергій Миколайович знайомий Марійчиного батька.

– Добрий вечір. Тато вдома?

– Тата немає, – ледве стримую ми себе, відповідне Марія. Її рука лежить на засуві, вона нетерплячі поглядає в бік кімнати, звідні лине веселий сміх.

– Шкода. До побачення.

ІІ. Наведіть якщо вам відомо, прикладі-схожих ситуацій з власного життєвого досвіду Які висновки можна зробити?

III. Розгляньте ілюстрацію Яку Думку хотів донести її автор? Зіставте ілюстрацію з проаналізованими ситуаціями

Поняття комунікації, ділового спілкування, комунікабельності

9. Два – чотири – всі разом. Виберіть найефективніший, на вашу думку, варіант відповіді. Обгрунтуйте ваш вибір.

1. Ви хочете заспокоїти, втішити людину, яка вчинила неправильно, але визнає свою провину. Що ви їй скажете?

А Це все дрібниці! Не варто про це думати.

Б Я впевнений, що таке більше не повториться.

В Іншого я від тебе й не чекав.

Г На твоєму місці я зробив би так само.

2. Ви хочете порадити знайомому вступати до університету. Що ви йому скажете?

А Ти просто зобов’язаний вступити до університету.

Б Усі твої однокласники будуть вступати до університету, то й ти не відставай.

В Чи не спробувати тобі вступити до університету?

Г Тобі, звісно, варто спробувати вступити до університету, але, правду кажучи, шанси в тебе нульові.

10. Попрацюйте а парах. Експеримент. Проведіть з однокласником (однокласницею) своєрідний експеримент. Мовчки, використовуючи лише невербальні засоби передачі інформації, привітайтесь і попрощайтесь один з одним, заперечте, погодьтеся, зробіть комплімент. Чи “зрозумієте” ви жести, міміку тощо без слів? Зробіть відповідні висновки.

11. Мозковий штурм. Якщо слова не збігаються із жестами, то чому слід вірити: словам чи жестам?

12.1. Прочитайте виразно поезію. Визначте її основний мотив, розкажіть, якою ви уявляєте Марічку. Про які засоби передачі інформації згадано у творі? Змоделюйте за текстом поезії ситуацію спілкування та складіть і запишіть можливий діалог.

МАРІЧКА

В’ється, наче змійка, неспокійна річка.

Тулиться близенько до підніжжя гір.

А на тому боці, там живе Марічка,

В хаті, що сховалась у зелений бір.

Як із хати вийде, на порозі стане.

Аж блищить красою широчінь ріки.

А як усміхнеться, ще й з-під лоба гляне,

“Хоч скачи у воду”, – кажуть парубки.

Не питайте, хлопці, чом я одинокий

Берегом так пізно йду в самотині.

Тям. на тому боці, загубив я спокій.

І туди дороги не знайти мені.

Та нехай сміється неспокійна річка,

Все одно на той бік я путі знайду:

“Чуєш чи не чуєш, чарівна Марічко.

Я до твого серця кладку прокладу”.

(М. Ткач)

Поняття комунікації, ділового спілкування, комунікабельності

Й. Бокшай. Гірський потік

II. Запишіть виділені слова в транскрипції. Поясніть їхню вимову відповідно до орфоепічних норм та порівняйте її з написанням

Ситуація спілкування

Поняття комунікації, ділового спілкування, комунікабельності

13.1 Прочитайте текст. Яку проблему в ньому порушено? Про які вимоги до культури мовлення йдеться’7 Доповніть текст розповіддю про інші вимоги до культури мовлення За потреби скористайтеся відповідною таблицею в додатках

МОВНА КУЛЬТУРА

З того, як говорить людина, можна уявити собі її загальний розвиток, її освіту й культурний рівень. Що культурнішою є людина, то розвиненішою є її мова, багатшою на лексичний запас, розмаїтнішою епітетами, метафорами, влучними порівняннями, барвистішою вживанням прислів’їв. приказок і приповідок. У природі не буває людей, що відзначалися б високим інтелектом і водночас примітивною, як у первісного дикуна, мовою.

Боротьба за чистоту мови й високу мовну культуру – це боротьба за культуру взагалі.

Правильно й чисто говорити рідною мовою може кожний, аби тільки було бажання. Це не е перевагою вчених-лінгвістів. письменників або вчителів-мовників. Це – не тільки ознака, а й обов’язок кожної культурної людини. Культурними в нас мусять бути всі. незалежно від того, працює людина розумово чи фізично (За Б. Антоненком Давидовичем).

А II Випишіть з тексту цитату, яка, на вашу думку, може знадобитися вам для підготовки виступу чи участі в дебатах на відповідну тему

14. Мікрофон. Чи актуальним є питання культури мовлення в Україні? Що. на вашу думку, треба робити, щоб піднести мовну культуру громадян?

15. Позмагайтеся! Відновіть з поданих слів і словосполучень крилаті вислови про значення слова в комунікації.

1. Сердечко, словечко, коле, гостре. 2. Від меча, а від лихого слова, загоїться, ніколи, рана. 3. І лід. слова, розмерзається, від теплого. 4. Ключ, до серця, слово, лагідне. 5. А гострі слова, лагідні слова, ворогів, роблять, приятелів. 6. Приємне, чемне, слово, кожному. 7. Добрим словом, а лихим, не ввійдеш, мур проб’єш, і в двері.

16. Змоделюйте ситуацію спілкування (на вибір): а) у їдальні; б) у транспорті; в) у магазині: г) у кінотеатрі. Складіть усне висловлювання, можливе в цій ситуації Дотримуйтеся вимог культури мовлення та етикетних норм.

Для вас, допитливих

Ви хочете вдосконалити своє мовлення, щоб успішно спілкуватися? Чи, може, ви й досі вживаєте “на протязі” замість “протягом” або “дав маху замість “схибив?

Зверніться до таких посібників “Культура слова: мовностилістичні поради” О Пономарева. “Культура мови на щодень” за ред. С Ермоленко “Як ми говоримо” Б Антоменка-Давидовича, “Чи правильно ми говоримо?” Є Чак. “Словник-довідник а українського слововживання” С Головащука.

17. Попрацюйте а парах. Розгляньте малюнки і схарактеризуйте ймовірні компоненти ситуації спілкування. Складіть і розіграйте за особами діалог (10-12 реплік), можливий в одній із ситуацій, додержуючись вимог культури мовлення та використовуючи доречні невербальні засоби.

Поняття комунікації, ділового спілкування, комунікабельності

18. Поміркуйте над поданими запитаннями. Поділіться з однокласниками своїми думками щодо соціальної ролі засобів масової комунікації (ЗМІ)

1. Які специфічні ознаки телебачення, радіо, друкованих періодичних видань. Інтернету як засобів масової комунікації? 2. У чому полягають переваги та недоліки ЗМІ? 3. Які умови необхідні для функціонування масової комунікації? 4. Чи впливають ЗМІ на формування особистості, культуру суспільства, економічний та політичний розвиток держави? Як саме? 5. Чим небезпечні маніпуляції в ЗМІ?

19. Підготуйте двохвилинний виступ на одну з поданих тем: “Умови ефективної комунікації”, “Комунікація в сучасному суспільстві”, “Спілкування – основа стосунків між людьми”, “Проблема культури мовлення школяра в побутових умовах”, “Реклама як особливий вид масової комунікації”, “Спілкування в комп’ютерних мережах”.

1. Комунікація – це обмін інформацією. Вона має сприяти досягненню взаєморозуміння між суб’єктами спілкування А для цього передана інформація мусить бути зрозуміла в її первинному значенні

2. У комунікації використовують вербальний і невербальний код (засіб передачі інформації). Невербальне спілкування цінне тим. що воно виявляється, як правило, підсвідомо, мимоволі. У моделі вербальної комунікації виділяють адресанта, повідомлення і адресата.

З. Ефективність комунікації багато в чому заложить від дотримання вимог культури мовлення.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Як знайти третю сторону рівнобедреного трикутника.
Ви зараз читаєте: Поняття комунікації, ділового спілкування, комунікабельності