Поняття “культура”. Матеріальна і духовна культура

Розділ VIII. ЛЮДИНА І КУЛЬТУРА

Урок 52-53 . Поняття “культура”. Матеріальна і духовна культура

Мета: сформувати поняття: “культура”, “матеріальна культура”; актуалізувати знання учнів про духовну культуру, її формування; виховувати свідоме ставлення до духовної культури як головної ознаки особистості.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: евристична бесіда.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань. мотивація навчальної діяльності учнів

1. Яку людину ми сьогодні називаємо

культурною?

2. Який зміст ви вклали у слова “культурна людина”?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Культура в широкому розумінні в сукупності включає всі досягнення людства, зокрема в матеріальній і духовній сферах. Матеріальними досягненнями є різноманітні споруди, адміністративні будови, житлові будинки, знаряддя виробництва тощо. Духовна культура – ці різні види мистецтва: скульптура, архітектура, література, театр, хореографія, музика, кінематографія та інше.

Важливим елементом культури є ціннісно-пізнавальна система. Цінність – це загальноприйняті переконання, що відповідають

меті, завданням, ідеалам, яких прагне людина. Це властивість того або іншого суспільного явища, предмета задовольняти потреби, інтереси, бажання.

Цінності формуються внаслідок усвідомлення людиною своїх потреб у співвіднесенні їх з предметами і явищами навколишнього світу, тобто в результаті ціннісного відношення, що реалізується в емоційно-офіційному акті.

Система цінностей особистості може включати багато з них, зокрема:

1) універсальні – життя, здоров’я, безпека, сім’я, родичі, освіта, правопорядок, кваліфікація, достаток тощо;

2) демократичні – свобода слова, совісті, партій, громадських організацій, національний, державний суверенітет;

3) партикулярні – любов до сім’ї, батьківщини тощо;

4) фетишизм – прагнення до абсолюту, віра в Бога, у надреальні сили;

5) міжособистісного спілкування – взаємоповага, доброзичливість, тактовність, уважність, чуйність, толерантність, автономність, колективізм;

6) суспільного визнання – рейтинг у суспільстві, оцінка як духовної особистості, авторитет тощо;

7) ідеальні – уявлення про добро і зло, мету, щастя, сенс життя й смерті.

Людина, що належить до однієї з культур, не тільки виділяє різноманітні складові частини цілого світу за допомогою слів і понять, а й виявляє, яким чином вони пов’язані поміж собою, зокрема, за значенням, наприклад: зло протистоїть добру, війна – миру, всепрощення породжує безкарність і злочин; завищення й заниження оцінок викликає почуття несправедливості. Усі ці відношення утворюються на основі причинно-наслідкових зв’язків.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда

1. Що таке культура?

2. Назвіть особливості матеріальної і духовної культури.

3. Поясніть, яким чином культура організує й контролює людське життя.

4. Поясніть, яким чином культура соціалізує людину.

5. Назвіть основні складові елементи культури.

6. Відтворіть десять біблійних заповідей (цінностей).

7. Які заповіді найбільш значною мірою регулюють вашу поведінку?

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Підготувати захист електронних проектів за темами:

1. “Давньогрецька цивілізація і культура”.

2. “Особливості середньовічної культури”.

3. “Культура Нового часу та її проблеми”.

4. “Взаємодія цивілізації та культур”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Козача левада картина опис.
Ви зараз читаєте: Поняття “культура”. Матеріальна і духовна культура