Поняття про альдегіди – АЛЬДЕГІДИХімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

АЛЬДЕГІДИ

Поняття про альдегіди

До альдегідів належать сполуки, які у своєму складі містять альдегідну групу. Альдегідна група є функціональною групою альдегідів:

Поняття про альдегіди   АЛЬДЕГІДИ

Скорочено альдегідну групу записують: – СНО. Найпростішим альдегідом є мурашиний альдегід, у молекулі якого до альдегідної групи приєднаний атом Гідрогену, його молекулярна формула – СН2О.

Зв’язки атома Карбону в альдегідній

групі аналогічні до зв’язків у ненасичених вуглеводнях; три його валентні електронні хмарк в стані sp2-гібридизації утворюють зв’язки із двома атомами Гідрогену (в інших альдегідах – з атомами Гідрогену й Карбону) і з атомом Оксигену. Усі ці зв’язки лежать в одній площині. Хмара четвертого валентного електрона розташована перпендикулярно до цієї площини й має форму об’ємної вісімки. Хмари двох неспарених валентних електронів атома Оксигену також мають форму об’ємних вісімок, вони розташовані перпендикулярно один до одного. Одна із цих електронних хмар бере участь в утворенні σ-зв’язку
з атомом Карбону, інша перекривається в перпендикулярній площині з електронною хмарою атома Карбону, утворюючи π-зв’язок.

З’єднані подвійним зв’язком атоми Оксигену й Карбону мають різну електронегативність. Унаслідок цього область перекривання електронів (область найбільшої електронної густини) зміщена до атома Оксигену. Таким чином, подвійний зв’язок С=O поляризований:

Поняття про альдегіди   АЛЬДЕГІДИ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Тектонічні структури рівнин.
Ви зараз читаєте: Поняття про альдегіди – АЛЬДЕГІДИ