Поняття соціальної філософії

Філософія посбіник

Тема 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

§ 1. Суспільне буття як предмет соціальної філософії

Поняття соціальної філософії

Особливість соціальної філософії порівняно з науками про суспільство полягає, по-перше, у її системності, і по-друге, у її загальності.

Системність соціально-філософського знання означає те, що соціальна філософія досліджує не окремий сегмент суспільного буття (історичний, економічний, демографічний тощо), а зосереджується на внутрішніх взаємозв’язках таких соціальних систем, як політика,

економіка, культура, аналізуючи їх у взаємодії та системних зв’язках. Адже філософія становить методологію наукового знання, і ця її особливість знаходить відображення і у сфері соціальних наук. Соціальна філософія – це філософське вивчення соціального буття людини, її соціальної поведінки. Вона звертається до широкого діапазону тем, адже її цікавить суспільство як явище.

Науки про суспільство грунтуються на уявленні про конкретні суспільства у їхньому національному чи історичному вимірі. Тоді як соціальна філософія звертається до таких категорій, як соціум і суспільство, у їхньому найзагальнішому значенні,

в абстрактному вимірі. Відповідно, метафізика як вчення про сутності стає невід’ємною частиною соціальної філософії. Адже такі явища суспільного життя, як право, закон, справедливість, етика та інші, неможливо пояснити інакше, ніж метафізично. У такий спосіб формується потреба пояснення сутності та співвідношення термінів “соціум” та “суспільство”. Іноді ці поняття ототожнюють, що сприяє їхньому неоднозначному тлумаченню. Власне соціум – це конкретно-історичне відображення розвитку суспільства.

Філософію досить часто вважають не лише методологією наук, а й любов’ю до мудрості. У соціальній сфері любов до мудрості розкривається у контексті формування теорій і концепцій ефективного суспільного устрою у його ціннісно-політичних та соціально-економічних виявах. Історична першість у пошуках суспільної мудрості належить стародавній китайській філософії, зокрема конфуціанству. Конфуцію вдалося об’єднати тогочасний Китай із його провінціями спільною ідеєю, яка дала змогу створити сильну державу, що потребувало відповідного узгодження суспільних цінностей. Для сучасної соціальної філософії – зарубіжної та української – проблема формування ефективного суспільства є не менш актуальною. Це пов’язано з тим, що досить складно створити єдину самодостатню, однаково придатну для усіх світових суспільств концепцію суспільного устрою. Адже при цьому слід враховувати специфіку історичного поступу суспільства, його ментальність та суспільні цінності.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові.
Ви зараз читаєте: Поняття соціальної філософії