ПОНЯТТЯ ЗАКОНУ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ. ЗАКОНИ ФІЛОСОФІЇ


СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ

УРОК 18

ТЕМА. ПОНЯТТЯ ЗАКОНУ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ. ЗАКОНИ ФІЛОСОФІЇ

Мета: розкрити поняття “закон” і “закономірності”, познайомити учнів із законами філософії; розвивати вміння аналізувати факти та робити висновки, розуміти причинно-наслідкові зв’язки.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: евристична бесіда.

Обладнання: електронна таблиця.

Хід уроку

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань

Проблемне опитування

1. У чому полягають суперечності

пізнавального процесу?

2. Що таке істина?

3. Яка діалектика абсолютної й відносної істин?

4. Як ви розумієте термін “істина конкретна”?

5. Що таке практика?

6. Які функції практики?

7. У чому полягає абсолютність і відносність практики як критерію істини?

Рецензування творів-мініатюр

Зачитування та обговорення творів-мініатюр.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Повідомлення теми та завдань уроку.

ІV. Опрацювання нового навчального матеріалу розповідь учителя

Соціально-політична, наукова й філософська актуальність проблеми законів і закономірностей ніколи не була

настільки вагомою для людства, як у наш час. Адже сьогодні однією з провідних є ідея будівництва нового суспільства – суспільства, де домінує закон і законність. Як будь-яка технологія будівництва грунтується на знаннях різних фізичних і механічних законів, так і намір побудувати суспільство за законами також передбачає опору на знання, зокрема законів філософії.

Ця тема актуальна для сучасного суспільства, зокрема українського. Закони суспільства – це насамперед суттєві сторони, суттєві моменти, основа різних видів і форм діяльності суспільства. Історія з її законами та людська діяльність не існують окремо одна від одної. Закони суспільного життя, людської історії не існують і поза діяльністю людей. Це необхідні зв’язки, що визначають внутрішню логіку функціонування та розвитку суспільства, це певні сталі співвідношення і залежності в структурі людської діяльності.

Закони суспільства виражають зв’язки між різними суспільними явищами і, врешті-решт, між людьми. Друга важлива функція законів суспільства полягає в тому, що вони є об’єктивним механізмом регулювання (упорядкування) суспільних процесів.

Бесіда з метою закріплення матеріалу

1. Що таке закон?

2. Назвіть основні закони філософі та поясніть їх.

3. Чи завжди треба виконувати закон?

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Види витинанок.
Ви зараз читаєте: ПОНЯТТЯ ЗАКОНУ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ. ЗАКОНИ ФІЛОСОФІЇ