Поняття

Поняття – форма мислення, змістом якої є певна сукупність узагальнених даних, об’єднаних ознак (властивостей) окремого предмета або явища, а також відносини між ними. Зміст П. перебуває в обернено пропорційній залежності від його обсягу (ємності). Розрізняють всезагальні П. (наприклад, виробництво), загальні (товарне виробництво), специфічні (капіталістичне товарне виробництво) та особливі (характеризують економічні явища і процеси лише на одній зі стадій (товарне виробництво монополістичне). Так само розмежовуються економічні категорії, які, однак, виражають глибшу сутність (сутність другого порядку), а економічні закони – сутність третього порядку. Процес формування П. охоплює його аналіз, визначення і формулювання.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Незмінні слова.
Ви зараз читаєте: Поняття