Порівняльно-анатомічні і морфологічні докази еволюції – Основні положення еволюційної теоріїБіологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Основні положення еволюційної теорії

Порівняльно-анатомічні і морфологічні докази еволюції

Доказом єдності походження всього живого є клітинна будова організмів, єдиний план будови органів та їх еволюційні зміни.

Гомологічні органи мають подібний план будови, спільне походження, виконують як однакові, так і різні функції. Наявність гомологічних органів дає можливість довести історичну спорідненість різних видів. Первинна морфологічна

подібність у різній мірі замінюється відмінностями, набутими у процесі дивергенції. Типовим прикладом гомологічних органів є кінцівки хребетних, які мають однаковий план будови незалежно від функцій, які вони виконують.

Деякі органи рослин морфологічно розвиваються із зародкових листків і є видозміненими листками (вусики, колючки, тичинки).

Аналогічні органи – вторинна, не успадкована від спільних предків морфологічна подібність організмів різних систематичних груп. Аналогічні органи схожі за виконуваними функціями і розвиваються у процесі конвергенції. Вони свідчать про однотипність пристосувань,

що виникають у процесі еволюції в однакових умовах середовища в результаті природного добору. Наприклад, аналогічні органи тварин – крила метелика і птаха. Це пристосування до польоту в метеликів розвинулося з хітинового покриву, а в птахів – із внутрішнього скелета передніх кінцівок і пір’яного покриву. Філогенетично ці органи формувалися по-різному, але виконують однакову функцію – слугують для польоту тварини. Іноді аналогічні органи набувають виняткової схожості, як, наприклад, очі головоногих молюсків і наземних хребетних. Вони мають однаковий загальний план будови, схожі структурні елементи, хоча розвиваються з різних зародкових листків в онтогенезі. Схожість пояснюється лише фізичною природою світла.

Прикладом аналогічних органів є колючки рослин, які захищають їх від поїдання тваринами. Колючки можуть розвиватися з листків (барбарис), прилистків (біла акація), пагонів (глід), кори (ожина). Вони схожі лише зовні та за функціями, які виконують.

Рудиментарні органи – порівняно спрощені або недорозвинені структури, що втратили своє первісне призначення. Вони закладаються в період ембріонального розвитку, але повністю не розвиваються. Іноді рудименти виконують інші функції порівняно з гомологічними органами інших організмів. Так, апендикс людини виконує функцію лімфоутворення, на відміну від гомологічного органа – сліпої кишки у травоїдних. Рудименти тазового пояса кита і кінцівок пітона підтверджують факт походження китів від наземних четвероногих, а пітонів – від предків із розвиненими кінцівками.

Атавізм – явище повернення до предкових форм, що спостерігається в окремих особин. Наприклад, зеброподібне забарвлення лошат, багатососковість у людини.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Методи дослідження клітини.
Ви зараз читаєте: Порівняльно-анатомічні і морфологічні докази еволюції – Основні положення еволюційної теорії