Посада


Посада – первинна одиниця державних органів, визначена структурою і штатним розписом підприємств, установ, організацій різних форм власності, на яку покладено встановлене нормативними актами (положеннями про структурні підрозділи, посади, посадовими інструкціями та ін.) коло службових повноважень. Це багатогранна категорія, яка включає соціальний, правовий та організаційний аспекти. Соціальна сутність П. виявляється в зумовлені характеру, обсягу і меж взаємовідносин між службовцями та іншими учасниками управлінського процесу. Правовий аспект П. виявляється в тому, що вона містить певну частину компетенції державних органів, підприємств, установ, організацій різних форм власності – посадових повноважень. Організаційний аспект 11. полягає в тому, що вона є частиною структурного підрозділу державних органів, підприємств, установ, організацій різних форм власності. З багатьох осіб, зайнятих суспільно корисною працею, П. мають тільки службовці. її необхідність зумовлена тим, що в процесі своєї діяльності службовець має справу з людьми, впливає на них.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Політична карта світу контурна.
Ви зараз читаєте: Посада