Position of adjectives Місце в реченні – The Аdjective. Прикметник

Англійська мова
The Аdjective. Прикметник

Position of adjectives Місце в реченні

Прикметник у реченні може вживатися або перед іменником (a Quiet Park), або після дієслова-зв’язки (are Happy):
I’ve got a New Toy. (У мене є нова іграшка.)
My toy is New. (Моя іграшка – нова.)
Існують випадки, коли прикметник можна вживати у реченні лише у певній позиції.

Певні прикметники вживаються тільки перед означуваним іменником: chief (=main), elder (=older), eldest (=oldest), inner, outdoor, outer, principal (=main), upper та ін.:
I don’t like indoor games. (Мені не подобаються ігри, які відбуваються
в приміщенні.)
The only problem he has is he’s got no free time. (Єдина проблема полягає в тому, що у нього немає часу.)
На противагу їм тільки після дієслова-зв’язки вживаються такі прикметники:
afraid, alone, alike, ashamed, awake, glad, unwell, well тощо.
I am pleased to meet you. (Я радий познайомитися з вами.)

Є прикметники, з якими можна вживати означений артикль для того, щоб назвати певну сукупність чи спільноту людей:
The young Usually like to travel. (Молодь любить подорожувати.)
We must care for The sick. (Миповинні турбуватися про хворих.)
Виділяють такі групи прикметників, що вживаються з The:
a) соціальні чи економічні угрупування:
The homeless – безпритульні, The hungry – голодні, The poor – бідні, The rich – багаті, The strong – сильні, The weak – слабкі тощо;
б) фізичний стан чи здоров’я: The blind – сліпі, The deaf – глухі, The sick – хворі та ін.
в) вік: The elderly – літні люди, The middle-aged – люди середнього віку, The old – старі, The young – молоді тощо.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Яке значення мають водойми в природі.
Ви зараз читаєте: Position of adjectives Місце в реченні – The Аdjective. Прикметник