Постачальники та споживачі інвестиційного капіталу в ринковій економіці

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ II

РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМА 14

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

14.3. Постачальники та споживачі інвестиційного капіталу в ринковій економіці

Ринок капіталу складається з грошового ринку та ринку інвестиційних фондів. Грошовий ринок постачає кошти обігу та платежу. Заощадження, що надходять на цей ринок, створюють два потоки. Один – менший потрапляє до рук заставодавців, інший – основний потрапляє спочатку до рук посередників, а потім до рук заставодавців. Перший іноді називають проміжним,

а другий – кінцевим.

Капітал має три важливі властивості: він мобільний, вразливий та той, що рідко трапляється. Він рухається туди, де інвестиційний клімат сприятливий та існують певні можливості одержання прибутку. При аналізі ризиків у країнах звичайно виділяють:

– політичну ситуацію;

– тенденції економічного розвитку;

– бюджетну політику уряду та її вплив на заощадження та інвестиції;

– кредитно-грошову політику, яка покликана стабілізувати ціни та валютний курс;

– можливості для одержання задовільного доходу на інвестиції, якщо ризик у тій чи іншій країні визнаний

сприятливим.

Найбільшими постачальниками інвестиційного капіталу є індивідуальні заощадження (населення). Особисті заощадження набувають форми банківських депозитів, сертифікатів, пенсійних фондів, облігацій, державних позик, корпоративних цінних паперів, страхових полісів та ін.

Споживачами інвестиційних фондів є окремі особи, підприємці, бізнес та уряд. Індивідуальним споживачам капітал може знадобитись для придбання товарів тривалого використання (автомобіля, земельної ділянки, нерухомості).

Найбільшим споживачем капіталу є бізнес, головним чином, корпоративний. Значна частина капіталу генерується самим бізнесом (нерозподілений прибуток та амортизаційні відрахування), інша надходить від фінансових посередників, в основному комерційних банків, інвестиційних фондів та з ринку цінних паперів.

Усі інвестори – індивідуальні та інституційні – прагнуть досягти певної мети, вкладаючи свої заощадження в ті чи інші види цінних паперів. Основна мета інвесторів:

– безпека вкладів;

– прибутковість вкладів;

– зростання вкладів;

– ліквідність вкладів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Твір оповідання про лелек.
Ви зараз читаєте: Постачальники та споживачі інвестиційного капіталу в ринковій економіці