Постембріональний розвиток людини

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 10. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК

УРОК 64. Постембріональний розвиток людини

Освітня мета: ознайомити учнів з особливостями постембріонального розвитку людини.

Обладнання: таблиці “Етапи розвитку жінки”, “Етапи розвитку чоловіка”.

Основні поняття і терміни: вагітність, пологи, життєвий цикл людини, хронологічний і біологічний вік людини, періоди розвитку; акселерація; мутації голосу, полюції.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Біологічний

диктант.

1. Зовнішня оболонка яйцеклітини… (фолікулярна).

2. Хвостик сперматозоїда забезпечує йому… (рух).

3. Запліднення відбувається в… (маткових трубах).

4. Злиття гамет – це… (запліднення).

5. Жіночого гамета… (яйцеклітина).

6. Індивідуальний розвиток… (онтогенез).

7. Внаслідок злиття гамет утворюється… (зигота).

8. Фізіологічний стан організму жінки, пов’язаний з заплідненням яйцеклітини, розвитком зародка і плода, називається… (вагітність).

9. Чоловіча гамета… (сперматозоон).

10. Критичні періоди розвитку зародка… (імплантація, плацентація, пологи).

II.

Вивчення нового матеріалу.

1. Періодизація життя людини. (Розповідь учителя).

Після народження починається постембріональний розвиток – після-ембріональний.

Складання схеми “Онтогенез людини”.

Постембріональний розвиток людини

Періоди життєвого циклу людини:

– Хронологічний вік – період від народження до певного відлічу­ваного моменту.

– Біологічний вік – сукупність анатомічних і фізіологічних особли­востей людини, що відповідають віковим нормам.

2. Заповнення таблиці, використовуючи інформацію про періоди роз­витку та їх найхарактерніші риси.

Періоди розвитку та їх найхарактерніші риси

Віковий період

Морфо-фізіологічна характеристика

Соціальна функція

Новонародже­ний (перші 10 днів)

Перший вдих, загоювання пупкової рани, рефлекси ссання, хапання. Годування молозивом, грудним молоком. Заростання Боталової протоки.

Народження – для ди­тини перший психоло­гічний кризовий стан, зіткнення з новими умовами

Грудний (10 днів – 1 рік)

Перші 3 місяці: годування молоком, роз­виток шийних м’язів, заростання мало­го тім’ячка, інтенсивний ріст, сон – 20-22 год. на добу

Розвиток умовних реф­лексів на батьків, звуки, запахи; поява емоцій

6 місяців: годування молоком (сумішшю), введення в їжу соків, пюре; дитина починає сідати, тримає іграшки, повзає, прорізують­ся різці, сон – 18-20 год.

Розрізняє батьків, ро­дичів, реагує на подразнення. Розвиток рухів, починає вимов­ляти звуки

12 місяців – годування молоком або мо­лочними кашами, сумішами: супи, пюре, фрукти. Заростає велике тім’ячко, костеніє скелет, починає ходити, формуються вигини хребта. Маса збільшується в 3 рази, ріст – у 1,5 рази. Сон – 16-18 год.

Починається формуван­ня характеру, грається з іграшками, вимовляє 4-6 двоскладових слів

Раннє дитинство (1-3 роки)

1-2 роки: харчування загальне з обов’язко­вими молочними стравами два рази на добу. Формуються молочні зуби та опорно-рухова система. Ріст уповільнюється, збільшення маси – 2-3 кг на рік. Сон – 15-16 год. на добу.

Потребує уваги, граєть­ся, розвивається мова. Засвоює поняття “ні”

2-3 роки: самостійне приймання їжі, загальна дієта, але один раз обов’язково молоко чи молочна страва. Режим дня. Добра координація рухів (біг, стрибки), ріст збільшується на 5-9 см на рік, вага – на 2 – 2,5 кг. Сон – 13-14 год. на добу.

Розвиток уяви, фантазії. Усвідомлення власного “Я”. Опановування мови реченнями. Перші “чому?”

Перше дитинство (4-7 років)

4-5 років: харчування спільне з дорос­лими, але більш вітамінізоване. Здійснює складні рухи, починає ліпити, малювати, писати. Виробляються гігієнічні нави­чки. Зріст – 106-110 см, вага – 15-16 кг. Сон – 12-13 год.

Утвердження власного “Я”, з’являється цікавість, наслідує діяль­ність дорослих, розріз­няє уявне та дійсне

6-7 років: зміна зубів на постійні, за­гальна дієта. Удосконалення рухових реакцій. Перший ростовий стрибок – 10 см. Здатний до навчальної діяльності. Сон – 11-12 год. на добу.

Школа – другий пси­хологічний кризовий період для дитини, по­трапляння в нові умови. Сформована мова, є власні думки

Друге дитинство (хлопчики – 8-12 років, дівчатка – 8-11 років)

Посилений ріст, секреція статевих гор­монів, поява вторинних статевих ознак. Виробляється режим дня. Харчування калорійне, вітамінне. Сон – 10-11 год.

З’являються уподобан­ня, схильності. Розвиваються розумові здібності, становлення особистості

Підлітковий вік (хлопчики – 13-16 років, дівчатка – 12-15 років)

Статеве дозрівання. 2-й ростовий стрибок (рук і ніг) – 10-15 см. Надмірна збудли­вість і дратівливість. Харчування потребує на 20% більше білків. Сон – 9-10 год.

Період внутрішніх протиріч. Акселера­ція – прискорення психічного і фізичного розвитку

Юнацький вік (юнаки – 17-21 рік, дівчата – 10-20 років).

Завершення росту і формування орга­нізму. Статева і психологічна зрілість. Остаточне формування нервової системи. Харчування калорійне. Сон – 8-9 год.

Остаточне формуван­ня особистості. По­шук місця в житті, здобуття професій.

Зрілий вік – пер­ший період. У жі­нок – 21-35 ро­ків, у чоловіків – 22-35 років

Найпродуктивніший період життя. Ство­рення сім’ї. Народження і виховання дітей, робота над досягненнями мети життя. Поступове зниження рівня обміну речовин. Сон – 8-9 год. на добу.

Вступ у шлюб, народ­ження і виховання дітей. Розвиток влас­них здібностей. Вибір роботи.

Зрілий вік – дру­гий період. У жі­нок – 36-55 ро­ків, у чоловіків – 36-60 років

Перебудова організму, поступове знижен­ня процесів обміну. Старіння організму. Поява зморщок. Сон – 8-9 год.

Реалізація людини як особистості в певній сфері діяльності. По­будова міцної сім’ї.

Похилий вік: чоловіки – 61-74 роки,

Жінки – 56-74 роки.

Зниження рівня метаболізму, згасання репродуктивної функції, накопичення хвороб

Вік мудрості, передача досвіду наступним поколінням

Старечий вік: 75-90 років.

Те саме

Те саме

3. Статеве дозрівання. (Робота в творчих групах).

Завдання. Прочитайте параграф. Знайдіть інформацію щодо статевого дозрівання дівчаток і хлопців і внесіть дані в таблицю “Ознаки статевого дозрівання”.

Група 1.

Вивчити ознаки статевого дозрівання хлопців.

Група 2.

Вивчити ознаки статевого дозрівання дівчаток.

Обмін інформаціями між групами.

Заповнити таблицю “Ознаки статевого дозрівання”.

Ознаки статевого дозрівання

Стать

Дівчатка

Хлопці

Вік

9-16 років

11-18 років

Зміни в організмі

– Ріст внутрішніх статевих органів.

– Ріст молочних залоз.

– Вироблення гормону про­гестерону

– Дозрівання яйцеклітин

– Ріст статевих ор­ганів

– Вироблення сперма­тозоїдів

– Вироблення гормону тестостерону

Вторинні статеві ознаки

– Змінюється фігура

– Кістки тонкі

– З’являється волосся під пахвами, на лобку, шкіра об­личчя гладенька

– Голос не змінюється

– Можуть з’являтися вугрі

– Починається менструація

– Фігура змінюється

– Міцніють кістки

– З’являються вуса і борода, волосся на лоб­ку і під пахвами.

– Мутація голосу

– Виникають вугрі

– З’являються полюції

4. Гігієна статевих органів. (Самостійна робота учнів. Заповнення таблиці).

Гігієна статевих органів

Юнаки

Дівчата

Щоденні гігієнічні процедури

– Особлива гігієна під час полюцій

– Вільна білизна

– Особлива гігієна під час мен­струацій

– Гігієна молочних залоз

– Фізкультура

– Профілактика інфекцій сечовидільної системи

– Утримання від ранніх статевих стосунків

III. Закріплення знань учнів.

Встановіть відповідність.

1. Акселерація

2. Тім’ячка

3. Полюції

4. Біологічний вік

5. Хронологічний вік

6. Ріст

7. Мутації

І Кількісні ознаки організму

II М’яка сполучна тканина головного мозку у грудних дітей

III Період, прожитий від дня народження до певного часу

IV Прискорений психічний і фізичний розвиток дітей

V Зміни голосу у підлітків

VI Мимовільне виверження сперми під час сну

VII Сукупність анатомічних і фізіологічних осо­бливостей, що відповідають віковим нормам

Відповідь: 1-IV; 2-ІІ; 3-VI; 4-ІІІ; 5-VII; 6-І; 7-V.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Симфонічна музика.
Ви зараз читаєте: Постембріональний розвиток людини