Потенціал інтелектуальний

Потенціал інтелектуальний – сукупність розумових здібностей і творчих обдарувань людей і можливість їх збагачення, на основі яких формується їх здатність (загалом – здатність окремої нації, народу) засвоювати нові знання та інформацію й використовувати їх для створення і впровадження нової техніки і технології, інших елементів продуктивних сил, а також усіх підсистем національної економічної системи (техніко – економічних, організаційно-економічних відносин, відносин економічної власності і господарського механізму). Такий потенціал,

своєю чергою, слугує основою для розвитку культури, мистецтва та інших елементів суспільства, що впливає на вдосконалення економічного потенціалу країни. Важливою передумовою формування П. і. в Україні є обгрунтування життєздатної національної ідеї, розкріпачення духу народу, його енергії і підприємливості, істотне підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня. Інтелектуальна діяльність у межах країни виявляється у комплексі систематизованих знань, представлених в об’єктах інтелектуальної власності – творах науки, відкриттях, винаходах, раціоналізаторських пропозиціях, програмах для комп’ютерів, базах даних для них, ноу-хау тощо. За роки незалежності в Україні через помилки керівництва країни П. і. зазнав значного руйнування, внаслідок чого послаблено економічний суверенітет і безпеку країни.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Граматичне значення.
Ви зараз читаєте: Потенціал інтелектуальний