Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи – іноземця (резидента чи нерезидента), особи без громадянства та громадянина України – нерезидентаБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ДОДАТКИ

(зразки первинних документів)

Додаток 26

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи – іноземця (резидента чи нерезидента), особи без громадянства та громадянина України – нерезидента*

Відкрити поточний рахунок

№_____________________________

(назва установи уповноваженого банку)

У______________________________________________________

(найменування валюти)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(підписи

службових осіб банку)

“____ “___________ 20______ р.

Заява

Від ___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Паспорт, серія_____ №__________ , громадянство ___________________________________________________________________________________________

(інший документ, що засвідчує особу)

Ідентифікаційний код (для іноземців-резидентів)_______________

Та осіб без громадянства – резидентів_______________________

Прошу відкрити поточний рахунок у___________________ на моє ім’я.

(найменування валюти)

Письмові розпорядження будуть підписуватись

мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.

Уразі зміни повноважень особи на право розпорядження рахунком зобов’язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі і я вважаю їх для себе обов’язковими.

Усе листування щодо цього рахунка прошу надсилати за адресою ________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Про зміну адреси повідомлятиму банкові письмово

“____ “_____________ 20___ р.

____________________________

(підпис власника рахунка)

__________________________________________________________

*У разі необхідності комерційний банк може виготовляти та використовувати запропоновану форму заяви двома мовами – українською та іноземною.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Рівнинні і гірські річки україни.
Ви зараз читаєте: Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи – іноземця (резидента чи нерезидента), особи без громадянства та громадянина України – нерезидента