ПОВЕДІНКА ІННОВАЦІЙНАСоціологія короткий енциклопедичний словник

ПОВЕДІНКА ІННОВАЦІЙНА – форма соціальної поведінки, у якій реалізується здатність особи орієнтуватися на мету розвитку, виявлення ініціативи, формування пошуку способу життя, вихід її активності за межі звичного соціоекон. контексту життєдіяльності. Виділяються кілька стратегій інноваційної поведінки: а) самостійна розробка новацій та їх активне впровадження в життя; б) активність при впровадженні нововведень; в) участь у реалізації інновацій без виявлення самостійної активності, яка

може зникнути з появою труднощів; г) пасивне здійснення нововведень. П. і. притаманні: а) цілеспрямованість як прагнення до суспільно значущої мети; б) вмотивованість як властивість особи зацікавлено та дійово ставитися до пошуку нового, удосконалення існуючого; в) цілісність, під якою криється повнота репрезентації особистісних властивостей і рис, що забезпечують здатність особи виступати в ролі суб’єкта перетворюючої діяльності; г) організованість, вміння підпорядкувати себе певному порядку виконання дій відповідно до заздалегідь розробленого та встановленого плану; д) результативність (продуктивність, ефективність).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Дикоросла рослина.
Ви зараз читаєте: ПОВЕДІНКА ІННОВАЦІЙНА