ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ

Морфологія та орфографія.

Прикметник

§ 43. ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ

Про особливості використання в мовленні коротких і повних нестягнених форм прикметників

ПРИГАДАЙМО. Які особливості художнього стилю мовлення?

357

Порівняйте виділені форми прикметників. Чи однакові вони за будовою? Визначте, які з цих форм загальновживані, а які – стилістично забарвлені. Які з них, на вашу думку, можна назвати короткими, а які – повними? Зробіть висновок про особливості коротких прикметників.

ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ

Коротка

форма

Невелика група якісних прикметників може мати коротку форму. НАПРИКЛАД: зелен, дрібен, певен, винен, рад, потрібен.

Повна форма

Повні форми прикметників бувають стягнені й нестягнені. ПОРІВНЯЙМО:

ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Короткі форми прикметників уживаємо лише в однині чоловічого роду, а нестягнені – в однині жіночого й середнього родів та в множині.

Роль у мовленні

Короткі та нестягнені форми прикметників поширені в усній народній творчості. їх також використовують у поезії для вираження урочистості, емоційної піднесеності. НАПРИКЛАД: 1. Пливе

човен води повен (Нар. творчість). 2. Оживуть степи, озера, і не верстовії, а вольнії, широкії скрізь шляхи святії простеляться… (Т. Шевченко).

358

І. Доберіть за зразком короткі й повні нестягнені форми прикметників.

Для якого стилю мовлення характерні ці форми?

ЗРАЗОК. Ясний – ясен, ясная, яснеє, яснії.

Повний, дрібний, славний.

II. З одним дібраним прикметником (на вибір) складіть речення з однорідними членами.

359

І. Прочитайте уривок з народної думи. Знайдіть епітети й метафори.

Яка їхня роль у тексті?

Ой, у святую неділеньку

Рано-пораненьку

Не сизії тумани уставали,

Не буйнії вітри повівали,

Не чорнії хмари наступали,

Не дрібнії дощі накрапали,

Коли три брати із города Азова,

Із турецької бусурменської

Великої неволі утікали.

Нар. творчість

II. Знайдіть прикметники. Визначте їхню форму (повна чи коротка, стягнена чи нестягнена). Чи надають нестягнені форми прикметників тексту емоційної піднесеності?

360

Хто зможе за 1 хвилину, не користуючись підручником, дібрати й записати 4 прикметники короткої форми? А хто добере ще більше таких слів?

361

І. Спишіть речення. Які з них співзвучні з поданою ілюстрацією? Підкресліть короткі форми прикметників однією рискою, а повні нестягнені – двома.

1. Виплива на сині ріки ясен вечір іздаля (М. Рильський). 2. Синій простір на обрії повен голосами пташиних сердець (М. Ткач). 3. Гаю, гаю, зелен розмаю, любив дівчину, сам добре знаю (Нар. творчість). 4. І широкую долину, і вечірнюю годину, і що снилось, говорилось – не забуду я (Т. Шевченко).

ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ

5. А в мого коня золотая грива, золотая грива, срібнії копита (Нар. творчість). 6. Один товариш – ясне сонечко, другий товариш – та місяченько, третій товариш – та дрібен дощик (Нар. творчість).

II. Надпишіть скорочено над прикметниками групу за значенням (якісні, відносні, присвійні).

III. Доберіть і запишіть синоніми до виділених слів.362

362

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть вірш (пісню), використавши короткі або повні нестягнені форми прикметників.

ВАРІАНТ Б. Випишіть з народної пісні (думи) чи з вірша уривок, у якому вжито короткі або повні нестягнені форми прикметників.

363

Відредагуйте речення. Скористайтеся поданою нижче рубрикою “Культура мовлення”.

1. Військові зайняли спостережливі пункти. 2. Учні шостого класу дуже спостережні. 3. Олеся із задоволенням ходить до музикальної школи. 4. У багатьох дітей гарний музичний слух.

КуРОЗРІЗНЯЙМО

Спостережливий – уважний, такий, що вміє добре спостерігати. Спостережлива дитина, спостережливий хлопчик. Спостережний – такий, що служить для спостереження за кимось або чимось. Ніколи не сполучається з іменником, що називає людину. Спостережний пункт, спостережна башта.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Приклади набутої поведінки.
Ви зараз читаєте: ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ