Повторення і закріплення вивченого матеріалу. Стовпчаста та лінійна діаграми (№№ 482-489)

Тема. Повторення і закріплення вивченого матеріалу. Стовпчаста та лінійна діаграми (№№ 482-489).

Мета. Повторити та закріпити вивчений матеріал; ознайомити учнів з видами діаграм; вчити визначати особливості відношень між величинами за допомогою діаграми.

Обладнання. Таблиця “Діаграми”; картки для гри “Естафета”.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Пояснити, як знаходили значення виразів на віднімання.

Повторення і закріплення вивченого матеріалу. Стовпчаста та лінійна діаграми (№№ 482 489)

Б) Скласти задачу, аналогічну

до домашньої (№ 481).

2. Усні обчислення.

Гра “Естафета” (робота на картках).

Учні обчислюють вирази по черзі, передають картку наступному учасникові гри. За правильно обчислений вираз кожна команда отримує 1 бал. Роботу над допущеними помилками проводять колективно з поясненням.

Команда 1

Команда 2

Команда 3

560 : 70

640 : 60

450 : 90

280 + 620

370 + 330

460 + 340

70 • 4

80 • 3

60 • 6

310 • 100

250 • 10

240 • 100

68000 :

10

39000 : 100

5200 : 10

23 • 5

32 • 6

24 • 4

370 + 250

280 + 460

190 + 370

510 – 60

720 – 70

330 – 80

940 – 130

650 – 260

780 – 190

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення за № 482.

2. Практична робота.

– За стовпчастою діаграмою на с. 77 побудуйте лінійну діаграму.

3. Виконання завдання № 483.

Учні будують лінійну або стовпчасту діаграму (на вибір) за даними на с. 78; складають за ними задачі.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Обчислення виразів № 485 (самостійно).

2. Розв’язування задач.

А) Задача № 484.

Учні аналізують задачу, записують її коротко.

Повторення і закріплення вивченого матеріалу. Стовпчаста та лінійна діаграми (№№ 482 489)

( Розв’язання:

1) 79 км 500 м – 6 км = 72 км 500 м – пройшов поїзд за другу годину;

2) 78 км 500 м + 72 км 500 м = 151 км – пройшов поїзд за дві години;

3) 230 – 151 = 79 (км) – пройшов поїзд за третю годину.)

Б) Задача № 486.

– Запишіть задачу коротко і розв’яжіть її самостійно.

Було – ?

Вивезли – 8 в. по 24 ц.

Залишилося – ?, на 215 ц більше, ніж вивезли.

(Розв’язання:

1) 24 • 8 = 192 00 – вивезли зі складу;

2) 192 + 215 = 407 00 – залишилося на складі;

3) 192 + 407 = 599 00 – було на складі спочатку.)

– Змініть запитання задачі так, щоб останньою була дія віднімання.

В) Виконання завдання № 487* (з коментуванням).

(Відомо, що а • в = 240.

Якщо а = 20, то а • в = 20 • в = 240: в = 240 : 20 = 12.

Тоді а • (в – 8) = 20 • (12 – 8) = 80.)

IV. Підсумок уроку.

– Яку діаграму називають стовпчастою? лінійною?

– Що можна визначити за діаграмами?

V. Домашнє завдання.

№№ 488, 489 (с. 78).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


На більше яка дія.
Ви зараз читаєте: Повторення і закріплення вивченого матеріалу. Стовпчаста та лінійна діаграми (№№ 482-489)