ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

1. Скільки всього паличок?

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

2. Прочитай числа: 728; 340; 304; 403; 444; 19; 900. Скільки в кожному числі: сотень; десятків; одиниць? Яке із цих чисел найбільше? Яке – найменше?

3. 1) Накресли в зошиті таку таблицю.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

Сотні

Десятки

Одиниці

2) Яке число позначатиме цифра 8, якщо її записати: у першому стовпчику таблиці справа (одиниці); у другому стовпчику справа

(десятки); у третьому стовпчику справа (сотні)? Запиши відповідні числа.

3) Запиши в таблицю і прочитай число, у якому: 6 сотень, 9 десятків і 7 одиниць; 2 сотні й 5 десятків; 2 сотні й 5 одиниць; 8 десятків і 2 одиниці.

4. Склади і розв’яжи задачі різних видів на множення і ділення із числом 7.

5. Усно склади задачу за таблицею. Запиши розв’язання та відповідь задачі.

Щоденна витрата

Кількість днів

Усього витратили

Однакова

7

5

42 кг?

6.

48 : 6 + 6 30 : 6 ∙ 4 63 – 27 : З

48 + 6 : 6 30 : (6 – 4) (63 – 27) : З

7. Склади і розв’яжи задачі

за малюнками.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

Порівняй задачі. Чи зміняться дії, якщо зміняться числові дані? Який з виразів а : b чи а + а : b є розв’язанням задач? Як треба змінити запитання, щоб розв’язанням задач був інший вираз?

8. За 2 год роботи трактор витратив а л пального. На скільки годин роботи йому вистачить 56 л пального, якщо витрата пального за годину однакова?

Склади вираз для розв’язування задачі та знайди його значення, якщо а = 14.

9°.

54 : 6 63 – 27 : 9 42 : 7 – 6 7 ∙ 5 – 3 ∙ 6

56 : 7 (63 – 27) : 9 21 – 21 : 3 81 : 9 – 49 : 7

10°. Посадили 45 дерев у 5 однакових рядів. Скільки ще треба посадити дерев, щоб було 12 таких рядів?

11. 1) Прочитай числа: 286, 805, 138. Що означає в кожному з них цифра, яка повторюється?

2) Що означає цифра 0 у запису чисел 40, 407, 900?

12. 1) Запиши числа в порядку зростання: 389, 507, 370, 840, 679, 198.

2) Запиши числа, позначені на числовій осі точками.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

13. Запиши кожне із чисел сумою розрядних доданків: 563, 370, 807, 740, 597.

14.

230 + х = 840 х + 540 = 870 640 – х = 380

Х – 320 = 460 950 – х = 370 460 + х = 520

15. Закрий відповіді, обчисли й перевір себе.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

16. 1) Обчисли значення виразів а + b і а – b, якщо а = 507, b = 328; якщо а = 416 і b = 298.

2) 437 – 340 + 185 525 – (408 – 113)

17. З трьох ділянок разом зібрали 450 кг капусти. З першої ділянки зібрали 127 кг капусти, а з другої – на 65 кг більше. Скільки кілограмів капусти зібрали з третьої ділянки?

18. Запиши буквені позначення відрізків, зображених на малюнку вертикально. Виміряй і запиши довжину найкоротшого та найдовшого відрізків.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

19*. Сума чисел, що позначають номери трьох будинків, які стоять поряд на одному боці вулиці, дорівнює 54. Визнач номери цих будинків.

20°. Магазин продав 206 зошитів у клітинку. У лінійку було продано на 325 зошитів більше, а в косу лінію – на 95 зошитів менше, ніж у клітинку. Скільки всього зошитів продав магазин?

21°.

502 – 237 274 + 186 9 ∙ 7 – 45 : 9

641 – 555 96 + 456 16 ∙ 4 + 13 ∙ 3

22. 1) Назви числа від 885 до 910, прилічуючи по 1: прилічуючи по 5.

2) Скільки у числі 875 усього десятків?

23. Перевір, чи правильно за схемами складено вирази, та знайди їх значення, якщо а = 120, b = 2, с = 560.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

(340 + 230) – 450 890 – (340 + 230) с – а ∙ b

24. Першого дня музей відвідало 90 осіб, а другого – у 3 рази більше. Учні четвертих класів становили ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000 всіх відвідувачів. Скільки учнів четвертих класів відвідало музей за ці 2 дні?

25. 1) Маса 5 однакових диванів і 6 стільців разом становить 950 кг. Маса одного дивана 130 кг. Яка маса одного стільця?

2) Склади обернену задачу, щоб знайти число 950.

26. До кожної нерівності добери по 2 значення змінної а, щоб нерівність була істинною.

130 – а > 80 а ∙ 8 < 36 а : 8 > 4

27. Склади вирази та знайди їх значення.

1) Від суми чисел 324 і 548 відняти різницю чисел 130 і 67.

2) Різницю чисел 308 і 136 збільшити на суму чисел 354 і 98.

28. Склади і розв’яжи задачі за короткими записами.

1)

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

2) Було – 6 в. по 10 л

Використали – ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

Залишилося – ?

29*. Від Баби-Яги до Кікімори ведуть 2 дороги, а від Кікімори до Водяного – 3 дороги. Скількома способами Бабі-Язі можна дійти до Водяного, якщо треба зайти до Кікімори?

30°. Склади і розв’яжи рівняння. Виконай перевірку.

1) Від якого числа треба відняти 426, щоб вийшло 154?

2) На скільки треба зменшити число 805, щоб одержати 287?

31°. До їдальні завезли 4 мішки картоплі по 30 кг.

За 2 дні витратили ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000 цієї картоплі. Скільки кілограмів картоплі залишилося?

32.

6 ∙ 7 72 : 12 63 – 51 42 : 6

12 ∙ 4 48 : 6 8 ∙ 9 7 ∙ 9

33. 1) Доведи, що 1 ∙ 3 = 3; 0 ∙ 4 = 0.

2) Поясни, як знайшли частки.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

34. Сформулюй правила за рівностями в рамках.

А ∙ 1 = а а ∙ 0 = 0

Наведи до кожного з правил числові приклади.

35.

4 ∙ 7 ∙ 0 8 + 1 ∙ 9 27 : 3 : 9 42 : (7 – 0)

(8 – 8) ∙ 1 40 – 0 : 5 7 : 7 ∙ 7 30 : (5 + 0)

36. З одного куща смородини зібрали 18 кг ягід, а з другого – 12 кг. Усі ягоди розклали в ящики по 6 кг. Скільки ящиків знадобилося? (Розв’яжи задачу двома способами.)

37. Обчисли кожен вираз двома способами.

(2 + 7) ∙ 5 (18 + 24) : 6 24 : (2 ∙ 3) (18 ∙ 8) : 2

38. Виконай дії зручним способом.

2 ∙ 6 ∙ 3 81 : (3 ∙ 3) (7 + 9) ∙ 5 (54 + 36) : 6

39*. У двох бідонах було 24 л молока. У другому бідоні було в 3 рази менше молока, ніж у першому. Скільки літрів молока було в кожному бідоні?

40°.

(12 – 7) ∙ 8 (40 + 24) : 64 80 : (20 ∙ 2)

(3 + 9) ∙ 7 40 + 24 : 4 80 : 20 ∙ 2

41. Першого дня на фарбування лавок у парку витратили 4 банки фарби, по 3 кг у кожній, а другого – 5 таких самих банок. Скільки всього кілограмів фарби витратили за 2 дні? (Розв’яжи задачу двома способами.)

42°.

30 ∙ 2 60 : 3 100 : 2 (20 + 80) : 4

3 ∙ 80 60 : 30 100 : 20 80 – 20 : 4

43. Розглянь записи та поясни усний і письмовий способи знаходження добутку чисел 283 і 3.

283 ∙ 3 = (200 + 80 + 3) ∙ 3 = 200 ∙ 3 + 80 ∙ 3 + 3 ∙ 3 = 600 + 240 + 9 = 800 + 40 + 9 = 849

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

44. 1) Розглянь, як знайшли значення виразу.

(655 – 478) ∙ 3 = 531

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

2) Знайди значення виразів.

(215 – 127) ∙ 8 (140 + 283) ∙ 2 (516 – 389) ∙ З

45. Виконай множення письмово.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

46. У Русалоньки було 960 перлин. Частину перлин вона розклала в 9 скриньок по 34 перлини. Скільки перлин залишилося розкласти Русалоньці?

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

Два учні зобразили розв’язання цієї задачі за допомогою схем. Розглянь схеми та поясни, як міркував кожен.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

1-й учень

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

2-й учень

Перевір, чи правильно ти пояснив міркування учнів.

1-й учень. Знаючи, що Русалонька розклала в 9 скриньок по 34 перлини, можна знайти, скільки всього перлин вона розклала. А знаючи, скільки перлин розклала і скільки їх було, можна знайти, скільки перлин залишилося розкласти. Про це й запитується в задачі. Складемо план розв’язування.

2-й учень. Щоб знайти, скільки перлин залишилося розкласти, треба знати, скільки їх було і скільки перлин Русалонька вже розклала. Скільки було – знаємо, а скільки розклала – ні. Щоб знайти невідоме, треба знати, у скільки скриньок розклала і по скільки перлин клала в кожну скриньку. Це нам відомо. Складемо план розв’язування задачі.

47. Знайди за даними таблиці масу однієї бандеролі.

Поштове відправлення

Маса

Кількість

Загальна маса

Бандероль

?

3 б.

8 кг 450 г

Посилка

4 кг

2 п.

48. У ящик укладено 4 ряди банок фарби, по 6 банок у кожному. Маса однієї банки з фарбою 3 кг. Яка маса всіх банок з фарбою?

49. Числа, що закінчуються нулем, називають круглими. 10, 50, 120, 400 – круглі числа. Для будь-якого не круглого числа можна вказати два круглих, між якими воно міститься. Наприклад, число 37 міститься між числами 30 і 40. До кожного із чисел 17, 31, 54, 89 назви найближчі круглі числа.

50°. Мотоцикліст виїхав з одного міста о 7 год ранку, а приїхав в інше місто о 12 год дня. Щогодини він проїжджав 65 км. Яка відстань між містами?

51°. Завод мав щодня випускати для замовника по 167 верстатів. За робочий тиждень (5 днів) він випустив 910 верстатів. Скільки верстатів випустив завод для вільного продажу (не для замовника)?

52.

12 : 2 16 : 4 20 : 5 28 : 7 42 : 6

13 : 2 18 : 4 23 : 5 30 : 7 45 : 6

53. Закінчи обчислення.

846 : 2 = (800 + 40 + 6) : 2 = 800 : 2 + 40 : 2 + + 6 : 2 = …

975 : 3 = (900 + 70 + 5 ) : 3 = (900 + 60 + 15) : 3 = …

54. Розглянь, як знаходили письмово частку чисел.

Пояснення. Перше неповне ділене 8 сот. У частці буде 3 цифри. Дізнаємося, скільки сотень буде в частці: 8 : 3, беремо 2. Дізнаємося, скільки сотень поділили: 2 ∙ 3 = 6. Дізнаємося, скільки сотень не поділили: 8 ∙ 6 = 2. Сотень залишилося менше, ніж 3, – отже, цифру сотень дібрано правильно. Утворимо неповне ділене з десятків. 2 сот. = 20 дес., та ще 5 дес., буде 25 дес. Дізнаємося, скільки десятків буде в частці: 25 : 3, буде 8. Дізнаємося, скільки десятків поділили: 8 ∙ 3 = 24. Скільки десятків не поділили: 25 – 24 = 1. Залишилося десятків менше, ніж 3, – цифру десятків визначили правильно. Продовж пояснення.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

55. 885 : 3 651 : 3 458 : 2 705 : 5 848 : 8

56. Довжина мотузки 8 м 4 дм. Третину мотузки відрізали. Яка довжина мотузки?

57. До магазину завезли для продажу 25 коробок із халвою, по 9 кг у кожній. Скільки всього кілограмів халви завезли до магазину?

* Склади обернену задачу, щоб знайти число 25.

58.

1 м – 1 дм 1 дм : 5 см 4 м : 8

4 м 2 дм : 6 1 м – 1 см 4 м 2 дм – 6 дм

59*. У шухляді лежать однакові за розміром кульки: 5 чорних і 7 білих. Скільки кульок треба вийняти із шухляди, не зазираючи в неї, щоб серед них було З кульки одного кольору?

60°.

693 : 3 926 : 2 896 : 4 245 : 7 336 : 6

61°. Для приготування виноградно-яблучного соку взяли 672 л виноградного соку, а яблучного – у k разів менше. Скільки літрів виноградно-яблучного соку одержали? Склади вираз для розв’язування задачі та знайди його значення, якщо к = 6.

62. Відрізок АК становить одну третю відрізка АВ. АВ = 10 см 8 мм. Знайди довжину відрізка АК.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

63. Маса бичка була 480 кг. За час випасу вона збільшилася на ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000 попередньої маси. Якою стала маса бичка?

64. Виконай ділення письмово.

175 : 5 875 : 5 468 : 9 184 : 8 336 : 6

65. Першого дня художню виставку відвідало 126 осіб, а другого – у 3 рази більше. Учні четвертих класів становили ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000 всіх відвідувачів. Скільки четверокласників відвідало виставку?

66. Теплохід ішов по озеру 2 год і пройшов 52 км. Потім він 4 год ішов униз по річці й пройшов 124 км. Скільки кілометрів за годину проходив теплохід по озеру? по річці?

Скільки кілометрів за годину тече вода в річці?

67*. У Толі в 4 рази більше фломастерів, ніж в Олі. А в Олі на 12 фломастерів менше, ніж у Толі. Скільки фломастерів у Толі?

68. (Усно.)

Х + 2 =140 х ∙ 2 =140

Х : 4 = 140 640 : х = 40

69°. Майстер працював 8 год, а учень – 6 год. Щогодини кожен з них виготовляв однакову кількість деталей.

Майстер виготовив 464 деталі, а учень – 132. На скільки деталей менше виготовляв учень за 1 год? (Користуйся схемою міркувань.)

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

70°.

684 : 9 504 : 8 1000 – 210 ∙ 4

595 : 5 282 : 3 700 – 70 – 7

480 : 6 + 80 900 – 90 ∙ 3

71. Прочитай задачу, розглянь розв’язання.

Відрізок АВ становить ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000 відрізка АС. АВ = 22 мм. Знайди довжину відрізка АС.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

Розв’язання: 22 ∙ 5 = 110 (мм)

Відповідь: АС =110 мм.

72. Виміряй ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000 смужки та обчисли довжину всієї смужки. Результат обчислення перевір вимірюванням. Вказівка. Вимірювати треба в міліметрах.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

73. Відомо, що відрізок ОМ становить ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000 всього відрізка. Довжина відрізка ОМ дорівнює 20 мм. Яка довжина всього відрізка? Накресли такий відрізок у зошиті й познач на ньому відрізок ОМ.

74. У Київському метрополітені три лінії: червона, зелена та синя. На зеленій лінії 35 поїздів. Це ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000 всієї кількості поїздів метрополітену. Скільки всього поїздів на трьох лініях?

* Зміни запитання, щоб у розв’язанні додалася ще одна дія.

75. Знайди частку чисел 618 і 3 з поясненням.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

Станиця “Дніпро” Київського метрополітену

76. Виконай ділення письмово і перевір множенням.

636 : 6 915 : 3 540 : 5

77. Змололи 828 кг пшениці. Висівки (відходи) становили шосту частину зерна. Одержане борошно розфасували в пакети по 2 кг. Скільки вийшло пакетів?

78. У кожній із чотирьох бочок по 150 л березового соку. Увесь сік розлили в дволітрові банки. Скільки знадобилося банок? (Розв’яжи задачу іншим способом.)

79*. 30 колод завдовжки 4 м кожна треба розпиляти на метрові частини. Скільки всього розпилів треба зробити?

80°. Господиня купила підставку під ноутбук за 100 грн. Вона витратила ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000 грошей, що були в неї.

Скільки гривень було в господині?

81°.

545 : 5 921 : 3 (318 + 153) ∙ 2 а : 1

520 : 5 915 : 3 (752 – 598) ∙ 5 1 ∙ b

82. У кожній рівності порівняй перший множник і добуток. Зроби висновок про множення на 10 і на 100.

1) 5 ∙ 10 = 50 6 ∙ 10 = 60

2) 4 ∙ 100 = 400 8 ∙ 100 = 800

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

83. Порівняй ділене і частку. Зроби висновок про ділення на 10 і на 100.

1) 60 : 10 = 6 400 : 10 = 40

2) 600 : 100 = 6 400 : 100 = 4

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

84. Дівчинка купила книжку за 24 грн і витратила ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000 своїх грошей. Скільки грошей було в дівчинки?

85. Накресли відрізок АВ = 123 мм. Познач на відрізку точку М так, щоб довжина відрізка AM становила ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000 довжини відрізка АВ.

86. 836 : 4 624 : 3 749 : 7 642 : 6 375 : 5

87. Робітники зібрали 816 кг винограду. Половину цього винограду поклали в ящики, по 8 кг у кожний. Постав запитання і розв’яжи задачу.

88. З 84 м тканини пошили 28 однакових пальт. Скільки таких пальт можна пошити з 405 м тканини?

89. Для експедиції з 15 осіб на 10 тижнів насушили 450 кг сухарів. Яка норма витрати сухарів на одну особу на один тиждень?

90°. 1) Знайди ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000 суми чисел 630 і 210.

2) Різницю чисел 705 і 245 зменш у 10 разів.

91°. У кіоск привезли газети. До перерви продали 616 газет. Залишилося газет у 4 рази менше, ніж продали. Про що дізнаємося, якщо знайдемо значення поданих виразів?

616 : 4 616 + 616 : 4 616 – 616 : 4

92. Заміни розрядні числа 30, 60, 90, 400, 700 добутком за зразком.

Зразок. 80 = 8 ∙ 10 800 = 8 ∙ 100

93. За записами поясни, як можна множити число на добуток.

4 ∙ (2 ∙ 3) = 4 ∙ 6 = 24

4 ∙ (2 ∙ 3) = (4 ∙ 2) ∙ 3 = 8 ∙ 3 = 24

5 ∙ (4 ∙ 2) = 5 ∙ 8 = 40

5 ∙ (4 ∙ 2) = (5 ∙ 2) ∙ 4 = 10 ∙ 4 = 40

94. За записами поясни усний і письмовий способи множення на розрядні числа. Як треба записувати другий множник при письмовому множенні на розряд ні числа? Чому?

24 ∙ 40 = 24 ∙ (4 ∙ 10) = (24 ∙ 4) ∙ 10 = 96 ∙ 10 = 960

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

95. Виконай множення письмово.

48 ∙ 20 23 ∙ 30 16 ∙ 50 18 ∙ 40 18 ∙ 50

96. На автомобіль навантажили 20 комп’ютерних крісел масою 25 кг кожне і 10 стільців масою 15 кг кожен. Яка загальна маса офісних меблів, навантажених на автомобіль?

* Який з виразів є розв’язанням задач такого виду: а ∙ b + с чи а ∙ b + с ∙ k?

97. Добери числові дані та розв’яжи задачі.

1)

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

2) Було – а і b

Витратили – ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

Стало – ?

98.

Х : 30 = 28 x – 30 = 28 x ∙ 30 = 240

30 + х = 58 930 : х = 30 х : 30 = 28

99*. За схемами склади вирази. Знайди їх значення, якщо а = 12, b = 7, с = 40.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

100°.

26 ∙ 4 17 ∙ 5 4 6 ∙ 2 28 ∙ 3

26 ∙ 40 17 ∙ 50 46 ∙ 20 28 ∙ 30

101°. До магазину привезли 20 упаковок мінеральної газованої води по 12 пляшок і 30 таких самих упаковок мінеральної води без газу. Скільки всього пляшок із мінеральною водою привезли до магазину?

102. Знайди добутки письмово.

231 ∙ 3 93 ∙ 4 128 ∙ 7 15 ∙ 60

103. Поясни, як помножили 26 на 34.

26 ∙ 34 = 26 ∙ (30 + 4) = 26 ∙ 30 + 26 ∙ 4

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

104 і 780 – неповні добутки.

Ці обчислення можна записати так.

Пояснення. Помножимо 26 на 4, дістанемо перший неповний добуток 104. Помножимо 26 на 30. Для цього досить помножити 26 на 3 і до знайденого добутку приписати нуль. Але цей нуль писати не будемо, залишимо його місце вільним, бо число одиниць 4 не зміниться, якщо додамо до нього нуль. Добуток 26 на 3 почнемо підписувати під десятками. Другий неповний добуток – 78 дес., або 780. Додамо неповні добутки, дістанемо 884. Це добуток чисел 26 і 34.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

104. Виконай множення з поясненням.

45 ∙ 23 51 ∙ 18 32 ∙ 25 19 ∙ 18 38 ∙ 24

105. На 952 грн купили 12 кг шоколадних цукерок по 68 грн і 4 кг карамельок. Яка ціна 1 кг карамельок?

106*. Запиши найбільше й найменше значення х, при яких нерівності будуть істинними.

1) х < 230 2) х < 45 3) 6 < х < 8

107. Посіяли 15 кг озимої пшениці, а зібрали у 23 рази більше. Скільки кілограмів пшениці зібрали?

108. До кожної нерівності добери по два значення b, щоб вона була істинною.

25 – b > 20 b ∙ 4 < 36 6 : 4 > 8

B ∙ 3 – 15 < 9 b : 4 + 3 > 10 6 : 4 + 6 < 14

109*. Є три числа: 30, 20, 5. Знайди всі можливі добутки суми двох чисел на третє число.

110°. 33 ∙ 26 42 ∙ 17 35 ∙ 25 26 ∙ 26 45 ∙ 22

111°. Від свого будинку хлопчик проїхав на велосипеді в одному напрямку 300 м. Потім він повернувся і в протилежному напрямку проїхав відстань у 3 рази меншу. На якій відстані від свого будинку зупинився хлопчик?

112. Запиши вирази та знайди їх значення:

А) зменшуване 85, від’ємник є добутком чисел 7 і 8;

Б) ділене 56, дільник є різницею чисел 14 і 6.

113. Деревину найкраще склеювати тоді, коли в ній міститься дев’ята частина води. Скільки води міститься в деревині масою 18 кг, готовій до склеювання?

114. Виконай множення з поясненням.

42 ∙ 21 31 ∙ 12 23 ∙ 23 17 ∙ 38 67 ∙ 14

115*. Запиши відповіді на запитання за малюнком.

Яка маса одного ящика масла? трьох ящиків масла? двох ящиків масла?

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

116. Батько може доїхати до місця роботи автобусом за 56 хв або на метро за 28 хв. На скільки менше часу витратить батько на дорогу на роботу і назад за 7 днів, якщо їздитиме на метро?

117. Обчисли. Подали результат на підкреслене число.

Зразок. 8 ∙ 5 + 3 = 43 43 : 8 = 5 (ост. 3)

7 ∙ 4 + 5 6 ∙ 3 + 2 7 ∙ 8 + 4 9 ∙ 3 + 3

118°. У 6 мішках 480 кг зерна, а в 9 мішках 450 кг картоплі, порівну в кожному. На скільки кілограмів маса мішка картоплі менша за масу мішка зерна?

119°. Відкрили кран, з якого за 1 хв виливається 20 л води, і за 8 хв наповнили ванну. Потім кран закрили й відкрили зливний отвір, крізь який уся вода витекла за 4 хв. Скільки літрів води витікало за 1 хв?

120. Поясни різні способи ділення числа 32 на добуток чисел 2 і 4.

1) 32 : (2 ∙ 4) = 32 : 8 = 4

2) 32 : (2 ∙ 4) = (32 : 2) : 4 = 16 : 4 = 4

3) 32 : (2 ∙ 4) = (32 : 4) : 2 = 8 : 2 = 4

121. Заміни розрядні числа 20, 40, 80 добутками за зразком: 60 = 6 ∙ 10.

122. 420 : 60 = 420 : (6 ∙ 10) = (420 : 10) : 6 = 42 : 6 = 7

Поясни, чому для знаходження частки можна спочатку поділити 420 на 10, а потім знайдену частку 42 поділити на 6.

123. Розглянь, як виконали ділення письмово.

Пояснення. Дільник є двоцифровим числом, тому перше неповне ділене повинно мати не менше двох цифр.

Перше неповне ділене 54 дес. У частці – 2 цифри: ставимо 2 крапки. Дізнаємося, скільки десятків буде в частці: поділимо 54 на 10 і знайдену частку 5 поділимо на 2, буде 2. Дізнаємося, скільки десятків поділили: 2 ∙ 20 = 40. Дізнаємося, скільки десятків не поділили: 54 – 40 = 14. Перевіримо цифру десятків частки: залишилося десятків менше від 20, отже, цифру десятків дібрали правильно. На місці першої крапки в частці пишемо 2. Утворимо неповне ділене з одиниць: 14 дес. – це 140 од. Дізнаємося, скільки одиниць буде в частці: 140 поділимо на 10 і знайдену частку 14 поділимо на 2, буде 7.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

Дізнаємося, скільки одиниць поділили: 7 ∙ 20 = 140. Усі одиниці поділилися, отже, цифру одиниць дібрали правильно. У частці пишемо 7. Частка чисел 540 і 20 дорівнює 27.

124. 510 : 30 630 : 90 870 : 30 900 : 20

125. Із шахти відправили руду: 900 т у вагонах по 60 т і 850 т – у вагонах по 50 т. Яких вагонів відправлено більше і на скільки?

126. 540 : х = 20 х ∙ 60 = 740 – 260 х : 20 = 40

127*. У класі 40 учнів. Чи є місяць року, у якому день народження відзначають не менше ніж 4 учні цього класу?

128°. 360 : 60 + 140 480 : 40 ∙ 30 800 – 320 : 80

129°. Автотуристи проїхали 240 км, проїжджаючи щогодини 80 км, а потім – 420 км, проїжджаючи щогодини 60 км. Скільки часу автотуристи були в дорозі?

130.

48 : 6 6 ∙ 7 7 ∙ 9 72 : 12

42 : 6 8 ∙ 9 63 – 51 12 ∙ 4

131. 625 : 5 748 : 4 726 : 3 126 : 2 648 : 8

132. Розглянь записи і прочитай пояснення, як знаходили частку чисел 144 і 24.

Пояснення: 14 десятків не можна поділити на 24 так, щоб у частці були десятки. У частці буде одна цифра. Щоб дібрати цифру частки, будемо 144 ділити на 20. Для цього досить 144 поділити на 10 і знайдену частку 14 поділити на 2, буде 7. Цифра 7 пробна.

Перевіримо її усно. 7 ∙ 24 = 7 ∙ 20 + 7 ∙ 4 = 168. 168 > 144. Цифра 7 не підходить. Перевіримо цифру 6 : 6 ∙ 20 = 120, 6 ∙ 4 = 24, 120 + 24 = 144. Отже, цифру 6 дібрали правильно.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

133. Знайди частку 196 : 28 з поясненням.

134. 128 : 32 354 : 59 126 : 42 406 : 58

135. Найбільший можливий вік дуба 1000 років, а верби – у 10 разів коротший. На скільки років більше може жити дуб, ніж верба?

136*. У саду 347 яблунь. Різниця між числом яблунь і груш дорівнює 129. Скільки груш у саду?

137°. 244 : 61 275 : 55 472 : 59 195 : 65

138°. 720 електроламп розклали порівну в 9 коробок. 4 коробки відправили в один магазин, а 5 – в інший. Скільки ламп одержав кожен магазин?

139. 52 : 8 25 : 4 15 : 4 9 : 4

140. 219 : 73 288 : 48 288 : 72 336 : 48

141. Маса сирих цеглин становила 350 кг. Після сушіння та випалювання вона зменшилася на п’яту частину. Яка маса цеглин після сушіння та випалювання?

142*. Лист жерсті завдовжки 490 см розрізали на смужки завдовжки 6 см і 8 см. Скільки дістали смужок кожного розміру, якщо їх кількість однакова?

143. У парку 276 беріз. Це на 48 дерев менше, ніж кленів. Скільки разом у парку беріз і кленів?

* У скільки рядів по 30 дерев їх посадили?

144°. Відстань від Львова до Житомира 360 км, а від Житомира до Києва – у 3 рази менша. Постав запитання, щоб розв’язати задачу двома діями.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

145°. Коневі ваговозної породи при важкій роботі за день згодовують 15 кг сіна, 6 кг вівса, а соковитих кормів – у 3 рази менше, ніж сіна й вівса разом. Скільки кілограмів соковитих кормів дають коневі на день?

Розглянь вирази. Який з них складено для розв’язування задачі? Спиши та обчисли цей вираз.

15 + 6 : 3 (15 + 6) – 3 (15 + 6) : 3

146. Знайди частки й остачі.

34 : 8 48 : 7 14 : 6 18 : 4 46 : 9

147. Назви для кожного випадку перше неповне ділене. Як знайшли цифру частки? Назви друге неповне ділене. Як знайшли другу цифру частки? Як одержали остачу при письмовому діленні?

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

148.

936 : 4 518 : 7 646 : 8 408 : 4

938 : 4 523 : 7 908 : 3 411 : 4

149. 1) У магазин привезли 700 кг фруктів. До обіду продали 218 кг фруктів, а після обіду – 436 кг. Скільки кілограмів фруктів залишилось у магазині?

2) У магазині до обіду продали 218 кг фруктів, а після обіду – у 2 рази більше. Скільки кілограмів фруктів залишилось у магазині, якщо їх привезли 700 кг?

Порівняй буквені вирази до задач.

1) а – (b + с) 2) а – (b + b ∙ 2)

Назви числові значення букв у виразах до кожної задачі. Чи зміняться план і вибір дій, якщо в умовах задач замінити числа?

150.

Х + 460 = 660 2 ∙ x + 460 = 600

X – 380 = 240 x – (120 + 260) = 240

X : 40 = 640 820 : x = 20

151. Побудуй коло із центром у точці О і діаметром АВ = 4 см. Чи належить точка О відрізку АВ? Побудуй відрізок ОС, щоб точка С не належала кругу. Чи є ОС радіусом кола? Чи може відрізок ОМ = 3 см бути радіусом цього кола?

152*. Андрій задумав 3 числа і повідомив друзям попарні суми цих чисел: 30, 27, 33. Допоможи друзям знайти числа, задумані Андрієм.

153°.

254 : 8 627 : 3 95 – 8 : 4 646 : 6

353 : 5 425 : 6 823 : 7 526 : 6

154°. Улітку на базі відпочинку відпочило 800 дітей: у червні 250 дітей, а в липні – на 125 дітей більше, ніж у червні. Скільки дітей відпочило на базі в серпні?

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

Додаткові вправи

1. Побудуй числову пряму, на якій 3 клітинки відповідають 5 см, і познач на ній числа 500, 510, 515, 520, 525.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

2. Склади та розв’яжи задачі за короткими записами.

1) Було – 24 кг і 22 кг

Продали – 37 кг

Залишилось – ?

2) Було – а

Продали – b і с

Залишилось – ?

3. Знайди закономірність і продовж ряд.

1) 217, 237, 257, …

2) 175, 150, 125, …

3) 8, 7, 9, 6, 10, 5, 11, …

4. Встав у клітинки пропущені цифри і перевір.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

5.

X ∙ 30 = 900 x + 24 ∙ 30 = 900

(x + 24) ∙ 30 = 900 x ∙ 20 – 240 = 360

6. Ділянку землі прямокутної форми можна розділити на дві однакові квадратні ділянки. Яка довжина квадратної ділянки, якщо її периметр становить 600 м?

7. Фігура складається з 9 квадратів. Розріж її на 3 однакові частини.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

8. Для кожного виразу заміни ж таким значенням, щоб значення виразу стало на 20 менше:

X + 200, x – 280, x ∙ 5, x : 4.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Проект-славетні українці.
Ви зараз читаєте: ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000