ПОВТОРЕННЯ. СТЕПІНЬ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ. ПЛОЩІ ТА ОБ’ЄМИ ФІГУР


Цілі:

– навчальна: повторити поняття степеня натурального числа з натуральним показником; узагальнити знання учнів про площі та об’єми фігур; відтворити вміння розв’язувати задачі на обчислення площі прямокутника і квадрата, об’єму прямокутного паралелепіпеда і куба;

– розливальна: формувати вміння аналізувати й узагальнювати інформацію;

– виховна: виховувати відповідальність, свідоме ставлення до навчання;

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

____________________________________________

____________________________________________

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

Степінь натурального числа з натуральним показником

1. Що називають степенем числа? основою степеня? показником степеня?

2. Що означає піднести число а до степеня n?

3. Прочитайте вирази: аn; 2а; а2; 104. Назвіть основу і показник кожного зі степенів.

4. Чому дорівнює: 1) 1n; 2) a1?

5. Який порядок виконання дій у виразах, що містять степені? Наведіть

приклади.

6. Що називають квадратом числа? Чому другий степінь числа називають квадратом?

7. Що називають кубом числа? Чому третій степінь числа називають кубом?

Площі та об’єми фігур

1. Який прямокутник називають плоским?

2. Що таке одиничний квадрат?

3. Назвіть одиниці вимірювання площі. У яких одиницях зручно вимірювати:

1) площу аркуша; 2) площу кімнати; 3) площу будинку; 4) площу земельної ділянки?

4. Запишіть формулу для обчислення площі прямокутника зі сторонами а і b.

5. Запишіть формулу для обчислення площі квадрата зі стороною а.

6. Назвіть предмети, які дають уявлення про прямокутний паралелепіпед.

7. Що таке виміри прямокутного паралелепіпеда?

8. Користуючись моделлю прямокутного паралелепіпеда, вкажіть його:

1) грані; 2) ребра; 3) вершини.

9. Як знайти об’єм прямокутного паралелепіпеда?

10. Що називають кубом?

11. Як знайти об’єм куба?

IV. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота за підручником

Задачі на повторення: № 50, 53, 55, 59, 60, 62, 63.

2. Додаткові завдання

1) Порівняйте значення виразів: а) 25 і 52; б) 32 і 23; в) 42 і 24.

2) Висота прямокутного паралелепіпеда дорівнює 8 см, ширина становить 60 % висоти, а довжина – 150 % ширини. Обчисліть:

А) площу найбільшої грані; б) об’єм прямокутного паралелепіпеда.

3) Ребро куба дорівнює а. За якою з наведених формул можна знайти площу поверхні куба?

А) 4а2; Б) а3; В) 6а2; Г) 2а3.

V. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ

Виконання тестових завдань

1. Якими геометричними фігурами є ребра прямокутного паралелепіпеда?

А

Б

В

Г

Точками

Прямими

Відрізками

Променями

2. Знайдіть площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 7 см і 11 см.

А

Б

В

Г

81 см2

36 см2

49 см2

25 см2

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником (на повторення): № 51, 52, 54, 56, 58, 61, 64.

2. Повторити: звичайні дроби.

3. Додаткове завдання. Знайдіть площу прямокутника, сторони якого є коренями рівнянь: 5,6а – 2,6а + 1,68 = 7,2 і ПОВТОРЕННЯ. СТЕПІНЬ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ. ПЛОЩІ ТА ОБЄМИ ФІГУР

Відповідь. 7,36.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Генетична символіка.
Ви зараз читаєте: ПОВТОРЕННЯ. СТЕПІНЬ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ. ПЛОЩІ ТА ОБ’ЄМИ ФІГУР