Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробуУрок № 11

Тема. Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу

Мета: повторити відомості про звичайні дроби, набуті в 5 класі (зміст чисельника і знаменника звичайного дробу, запис, читання; дріб як частка; порівняння [додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками], види дробів: правильний і неправильний; запис неправильного дробу і мішане число і т. ін.); сформувати в учнів уявлення про рівність дробів (з однаковими знаменниками).

Тип уроку: повторення й систематизація знань.

Хід уроку

І. Актуалізація

опорних знань

Учитель повідомляє про те, що одним з основних понять, які вивчає математика, є поняття числа; учні вже знайомі з цим поняттям і знають, що числа бувають натуральними (використовуються для лічби) і дробовими (означають частину числа або суму натурального і дробового чисел). У 5 класі вони вже познайомилися з різними видами дробів. Для актуалізації опорних знань учнів пропонуються види вправ (на вибір учителя).

Далі учитель може запропонувати:

Усні вправи

Прочитайте дроби: Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу, Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу, Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу. Назвіть їх чисельник, знаменник і скажіть,

що вони показують.

Порівняйте чисельник і знаменник кожного дробу. Про що свідчать ці нерівності?

Яке значення а задовольняє одночасно всі умови: Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу?

Заповніть порожні квадратики числами, щоб рівність була правильною: Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу.

Заповніть квадратики так, щоб рівності були правильними: Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу.

Ігровий момент “Аукціон”

Учитель “виставляє” на “аукціон” три “лоти”:

Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу

Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3

Завдання: “перебити ціну” іншого учня, тобто всі бажаючі по черзі називають, що вони знають про кожне із записаних чисел. Перемагає той учень, який назве останню властивість дробу.

II. Систематизація та узагальнення знань

@ Після такої активної “розминки” (див. п. 1) учні зазвичай дуже легко сприймають традиційні в цій темі пояснення вчителя на менш складних або на більш простих прикладах. Поділимо круг на чотири рівні частини, три з яких зафарбуємо, а потім кожну чверть круга поділимо ще на п’ять рівних частин (рис. 1).

Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу

Тоді все коло буде поділено на 4 – 5 = 20 частин, а третина всіх зафарбованих частин круга буде 3 – 5 таких, частин. Тому Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу, тобто Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу або Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу.

Альтернативний варіант викладення теми може бути таким.

Згадаємо, що дріб – це частка відділення чисельника на знаменник, а частка не зміниться за умови збільшення (або зменшення) діленого і дільника в одну й ту саму кількість разів.

У будь-якому разі учні доходять висновків, записаних у конспект 7.

Конспект 7

Основна властивість дробу

1) Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу або Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу;

2) рівні дроби є різними записами одного й того самого числа

Приклад

Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу;

Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу.

@ Для зацікавлених учнів можна пояснити, що й ділення, і множення чисельника і знаменника дробу на однакове число – рівноцінні дії, але в одних задачах доцільно помножити, в інших – поділити чисельник і знаменник дробу на одне й те саме число. Про це ми й поговоримо пізніше.

III. Відпрацювання навичок

І рівень

Усні вправи

1. Обгрунтуйте рівності: Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу.

2. Чи правильні рівності: Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу? Відповідь обгрунтуйте.

3. Назвіть кілька дробів, що дорівнюють дробу Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу.

ІІ, III рівні

Письмові вправи

1. Помножте чисельник і знаменник кожного дробу на 4 та запишіть відповідні рівності: Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу.

2. Поділіть чисельник і знаменник кожного дробу на 5 та запишіть відповідні рівності: Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу.

3. Запишіть чотири дроби, що дорівнюють дробу Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу, знаменники яких менші від знаменника даного дробу.

4. Замінить дроби Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу дробами зі знаменником 48.

5. Поділіть чисельник і знаменник дробу Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу на НСД чисельника і знаменника та запишіть відповідну рівність.

6. Накресліть відрізок завдовжки 4 см. Знайдіть у міліметрах Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу довжини цього відрізка; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу його довжини. Зробіть висновок.

7. Зобразіть на числовому промені числа: Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу.

8. Скільки міститься: а) десятих в Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; б) дев’ятих в Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; в) двадцятих у Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; г) шостих у Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; д) сотих в Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; є) четвертих у Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу?

@ Хотілося б розв’язати на цьому уроці якомога більше вправ, що передбачають застосування основної властивості дробу як для множення, так і для ділення. Тому можна на основі запропонованих вправ скласти комплексні завдання, наприклад такі:

1. Запишіть дріб Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу.

А) Помножте його чисельник і знаменник на 7 і запишіть відповідну рівність;

Б) поділіть його чисельник і знаменник на 2 і запишіть відповідну рівність;

В) запишіть три дроби, що дорівнюють даному з меншим знаменником;

Г) запишіть три дроби, що дорівнюють даному з більшим знаменником;

Д) запишіть його дробом зі знаменником 96;

Є) поділіть його чисельник і знаменник на НСД чисельника і знаменника;

Ж) скільки десятих, дванадцятих міститься у дробі, що ми його отримали в п. є)?

Запишіть це у вигляді рівнянь.

Замініть х таким числом, щоб була правильною рівність:

А) Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; б) Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; в) Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; г) Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; д) Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; е) Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу.

Це опорна задача, її доцільно розібрати окремо після виконання пункту ж).

Доведіть, що дроби Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу дорівнюють один одному.

Для сильних учнів можна запропонувати згадати ознаки подільності на 101 і 10001.

IV. Підсумки уроку

Як формулюється основна властивість звичайного дробу?

Чи правильний запис: Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу?

V. Домашнє завдання

1. Помножте чисельники і знаменники дробів Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу на 6, а чисельники і знаменники дробів Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу поділіть на 6. Запишіть відповідні рівності.

2. Запишіть три дроби, що дорівнюють дробу Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу.

3. Замініть дроби Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу дробами зі знаменником 50.

4. Замініть х таким числом, щоб була правильною рівність: а) Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; б) Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; в) Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; г) Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу.

5. Виразіть у копійках: Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу від 3 грн; Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу від 3 грн. Результати порівняйте.

6. Знайдіть НСД чисельника і знаменника дробу: а) Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу; б) Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу.

Повторіть алгоритм знаходження НСД і НСК.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Умова рівноваги важеля.
Ви зараз читаєте: Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу