ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ ПІДСУМОК ЗА РІК

Мета: повторити вивчене про частини мови; розвивати вміння розрізняти частини мови; вчити застосовувати здобуті протягом навчання у початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; розвивати спостережливість за мовними явищами, творче мислення, пам’ять, пізнавальний інтерес; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідного краю, до української мови.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми повторимо

вивчене про частини мови.

III. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ РОЗДІЛУ

1. Робота за таблицею

Самостійні частини мови: іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник.

Службові частини мови: прийменник, сполучник.

2. Бліцвікторина

– Іменник – це частина мови, що…

– Прикметник – це частина мови, що…

– Дієслово – це частина мови, що…

– Займенник – це частина мови, що…

– Числівник – це частина мови, що…

– Займенник з прийменником пишеться, що…

– Початкова форма займенника – це…

– Дієслова мають три часи – …

Числівники відповідають на питання…

– Щоб визначити рід, число і відмінок прикметника…

– До 2-ї особи належать займенники…

– Не з дієсловами…

– Займенники вживаються замість…

– Іменник має три роди – …

– Дієслова в неозначеній формі відповідають на питання…

– Займенники змінюються за…

– Власні назви пишуться з…

– До 1-ї особи належать займенники…

– Початкова форма дієслів – це…

– У числівниках 50-80 змінюється тільки…

– Прийменники із займенниками пишуться…

– Якщо перед займенником 3-ї особи вживаються прийменники,- …

– Слова – назви істот відповідають на питання…

– Слова – назви неістот відповідають на питання…

– До 3-ї особи належать займенники…

– Іменники змінюються за…

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

По оре т тр рт портрет

– Визначте рід, число, провідміняйте слова.

2. Словниковий диктант

Фанера, фартух, футбол, цемент, чернетка, шеренга, шістнадцять, шістдесят, шістдесяти, шістсот, щогодини, щоденно, щотижня.

3. Фізкультхвилинка

V. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання практичних завдань

1. Знайдіть речення, що складається тільки з іменників. Визначте відмінок цих іменників.

Ледачого всі обминають, а роботящого шанобливо вітають. Праці – життя, дозвіллю – година.

2. Закінчіть фразеологізми. Визначте, до якої частини мови належить останнє слово.

Зарубати на… (носі). (Іменник)

Куй залізо, поки… (гаряче). (Прикметник)

Як кіт… (наплакав). (Дієслово)

Вийти з… (себе). (Займенник)

Зрозуміло, як 2 на 2 – … (чотири) (Числівник)

3. Гра “Покажи частину мови”.

– Якщо це іменник – складіть руки над головою, дієслово – покажіть долоню, прикметник – скажіть “ой”, займенник – покажіть рукою на себе, числівник – плесніть у долоні.

Сонце, я, нами, три, весна, перший, нічне, сон, малий, його, приїхали, радіють, веселе, спить, двадцять, сім.

4. Гра “Відгадай, хто я”.

Учень – “частина мови”, розповідає про себе. Решта відгадують цю частину мови.

Наприклад: Я – частина мови, яка означає назву предмета і відповідає на питання хто? що?, я змінююсь за…

2. Самостійна робота

Тестування

1. У якому рядку всі іменники належать до назв неістот?

А) Птах, листя, дерева, зошит, товариш;

Б) книга, хата, ніж, одяг, осінь;

В) дощ, небо, ягоди, батько, мати.

2. Якими членами речення бувають прикметники?

А) Тільки головними;

Б) тільки другорядними;

В) другорядним або присудком.

3. Замість яких частин мови вживаються займенники?

А) Замість дієслів;

Б) замість прийменників;

В) замість іменників, прикметників та числівників.

4. У якому рядку подано лише числівники?

А) Перший, третій, п’ятий, сьомий, дев’ятка;

Б) десять, десятеро, сто двадцять, сорок один;

В) одинадцятий, тринадцятий, п’ятнадцятий, друг, шість.

5. У якому рядку всі дієслова – майбутнього часу?

А) Читатимеш, заспіваю, буде малювати, лити, сумую;

Б) покличу, налякає, принесемо, буду кричати, ходжу;

В) відвідаєш, сподіватимусь, будеш вірити, переможу, полечу.

6. Продовжіть речення: “Частини мови – це…”:

А) слова, різні за звучанням, але однакові або близькі за значенням;

Б) особливі групи слів, що характеризуються лексичним значенням, морфологічними ознаками, синтаксичною роллю в реченні;

В) слова, протилежні за значенням.

7. У якому рядку всі подані слова – іменники?

А) Рух, бігати, завдання, читати, радість;

Б) звертання, синява, сміливість, радість, читання;

В) дія, молодий, природа, життя, рухатися.

8. Як змінюються прикметники?

А) Тільки за відмінками;

Б) за родами, відмінками і числами;

В) тільки за родами.

9. У якому рядку всі наведені слова є займенниками?

А) Сік, дім, ніч, ліс, біль;

Б) він, сам, чий, вік, чай;

В) мій, наш, ваш, свій, твій.

10. У якому рядку допущено орфографічну помилку?

А) Свято, буряк, міжгір’я, бур’ян, кур’єр;

Б) з’єднаний, з’їхати, з’явитися, об’єм, під’їхати;

В) рум’яний, дзвякнути, цвях, моркв’яний, торф’яний.

11. Позначте, у якому рядку записано тільки займенники.

А) Нас, ми, у, перед;

Б) я, ти, на, тебе;

В) мене, їх, тобі, вам.

12. Склади та запиши речення про українську мову, використовуючи якомога більше різних частин мови.

Визнач частини мови у складеному реченні.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– Чи сподобався вам урок?

– Що було цікавого?

– Які відкриття ви зробили для себе на уроці?

– З яким настроєм завершуєте урок?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як охороняти грунт.
Ви зараз читаєте: ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ ПІДСУМОК ЗА РІК