ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА, ПРО БУДОВУ СЛОВА

Мета: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні знання учнів про спільнокореневі слова, про будову слова; вчити застосовувати здобуті протягом навчання у початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; виховувати інтерес до вивчення мови.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми повторимо вивчене про спільнокореневі слова, про будову слова.

III. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ РОЗДІЛУ

1. Бесіда

Що таке закінчення?

– Для чого воно служить?

– З яких частин слова складається основа слова?

– Що закладено у корені? (У корені закладено основне значення слова.)

– Чи завжди можна вважати слова спорідненими, якщо корені слів звучать однаково? (Ні. Корені можуть звучати однаково, але слова можуть мати різні значення.)

– Які слова називаються спільнокореневими? (Слова, які мають спільну частину – корінь та однакове значення.)

– Закінчіть речення.

– Основа – це…

– Закінчення – це…

– Корінь – це…

– Префікс – це…

– Суфікс – це…

2.

Інтерактивна вправа “Голосування ногами”

– Якщо ви почуєте неправильне твердження, тупотіть ніжками.

– Корінь – змінна частина слова.

– Суфікс стоїть після кореня.

– Префікс служить для утворення нових слів.

– Визначити закінчення означає дібрати спільнокореневі слова.

– Основа – це слово без закінчення.

– Корінь – спільна частина споріднених слів.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

Бо се єн ос восени

– Доберіть спільнокореневі слова. Визначте спільну частину. Складіть з поданим словом питальне речення.

2. Словниковий диктант

Аеродром, будь ласка, ввечері, вдень, взимку, вісімдесяти, влітку, восени, впере? д, вра? нці, вчора, гардероб, гекта? р, гвинтівка, до поба? чення, держа? ва, дисципліна, зза? ду, інжене? р, кіломе? тр, ліворуч, меха? нік, мізинець, мільйон, наза? д, напа? м’ять, океа? н.

3. Фізкультхвилинка

V. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вибіркове списування

– Прочитайте текст. Випишіть в один стовпчик різні форми одного слова, в інший – спільнокореневі. Корені виділіть.

РІДНИЙ КРАЙ

Рідне, рідна, рідний – корінь роду й народу. Рідна мати й рідний тато, рідна земля й рідна Україна, рідна мова й рідна школа…

Святі слова тримають нас на світі й учать любові до берегів, між якими з віків у віки тече ріка нашого Народу, нашої нації, нашої України! Школу поставили українці в один ряд із такими словами; які рівноцінні життю,- мама, Україна, мова.

Ми, українці,- нація, яка споконвіку прагне багато знати, а це утверджує нашу віру, що ми вічно будемо на цій землі.

За Я. Гояном

2. Робота над прислів’ями

– Прочитайте прислів’я, поясніть значення. Визначте, що спільного в поданих висловах.

1) Майстром ніхто не народився, а зробився. 2) Ще жоден майстер з неба не впав. 3) Справа робить майстра. 4) Зробивши роботу, добре відпочивати. 5) Багато рук – легка робота. 6) Добрий початок – половина роботи.

3. Робота в парах

– Прочитайте, поясніть значення. Спишіть. У словах, замість пропусків напишіть потрібні закінчення. До слова Вітчизна доберіть спільнокореневі слова.

1) Коли любиш свою Вітчизн…, то й на подвиг за неї підеш. 2) Нема краю кращого за рідний край, нема країни кращої за Вітчизн… . 3) Людина без Вітчизн…, як соловей без лісу. 4) Моя Вітчизн… – пісня колискова.

4. Самостійна робота

Тестування

1. Закінчення – це значуща частина слова, яка:

А) стоїть після кореня і служить для утворення слів;

Б) містить спільне значення споріднених слів;

В) виражає граматичне значення слова і служить для зв’язку слів у реченні.

2. Позначте рядок, у якому всі слова не мають закінчення.

А) Уголос, заєць, колос;

Б) зранку, банку, другу;

В) навесні, поночі, увечері.

3. Позначте рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення.

А) Вид, код, молодий;

Б) канал, палац, тихий.

В) сир, хліб, віск.

4. Слова кажу, кажеш, кажемо – це:

А) форми одного слова;

Б) спільнокореневі слова;

В) синоніми.

5. Позначте рядок, у якому всі слова спільнокореневі.

А) Сон, сонний, сонце;

Б) рости, доростити, зріст;

В) народ, народний, нарада.

6. У словах запам’ятати, відвідати – ти виконує роль:

А) частини кореня;

Б) суфікса;

В) закінчення.

7. У словах заможному, свіжому закінченням є:

А) – у;

Б) – му;

В) – ому.

8. Суфікс – еньк – у словах тихенький, маленький надає словам значення:

А) згрубілості;

Б) пестливості;

В) неповної дії.

9. Позначте стовпчик, у якому прізвища письменників записано в алфавітному порядку.

А) Бойко Г.

Б) Бойко Г.

В) Костенко Л.

Нестайко В.

Костенко Л.

Нестайко В.

Костенко Л.

Нестайко В.

Бойко Г.

10. Позначте слово, яким можна замінити вислів накивати п’ятами.

А) Попрощатися;

Б) втекти;

В) роззутися.

11. Позначте, у якому рядку всі іменники в орудному відмінку записано правильно.

А) Матір’ю, сіллю, радістю;

Б) матірю, сілю, радістю;

В) матір’ю, сілью, радісьтю.

12. Позначте рядок, у якому всі прикметники записано правильно,

А) Сільський, запоріжський, чумацький;

Б) сільський, запоріжський, чумакський;

В) сільський, запорізький, чумацький.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– Які значущі частини слова вам відомі? Дати їм визначення.

– Чи завжди слова з однаковим коренем є спільнокореневими?

– Що є спільною частиною споріднених слів? Наведіть приклади.

– Яке значення має закінчення у слові? Що воно виражає?

– Які суфікси надають слову емоційного забарвлення?

– Які слова не мають закінчення?

– За допомогою чого може змінюватися форма слова?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Теперішній час німецька мова.
Ви зараз читаєте: ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА, ПРО БУДОВУ СЛОВА