Поясніть зміст ідеї “неокласичного синтезу”, висунутої П. Самуельсоном


Історія економічних вчень

ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст.

Поясніть зміст ідеї “неокласичного синтезу”, висунутої П. Самуельсоном

Ідею “неокласичного синтезу” висунув американський економіст Пол Самуельсон (нар. 1915 р.). Її зміст полягає в тому, щоб подолати розрив між теоріями, погодити досягнення сучасної науки і все позитивне, що міститься в працях попередників.

На думку Самуельсона, провідною тенденцією в теоретичних розробках є прагнення об’єднати різні підходи до аналізу економічних процесів. Більшість

економістів на Заході “намагаються шляхом ефективної грошово-кредитної і фіскальної політики поєднати класичну мікроекономіку А. Сміта і А. Маршалла із сучасною макроекономікою визначення рівня доходу, поєднуючи все здорове в обох підходах”.

“Синтез”, за Самуельсоном, полягає в узгодженні теорії трудової вартості й теорії граничної корисності, аналізу на мікро – і макрорівнях, підходів до вивчення статики і динаміки, взаємозалежного аналізу рівноваги і відхилення від нього, плавного і дискретного розвитку.

Характерною рисою стають використання різних способів економічного аналізу, широке

застосування економіко – математичних методів. Математичні моделі та розрахунки допомагають уточнити логічні обгрунтування, виявити функціональні взаємозв’язки, перевірити висновки і передбачення.

Щоб представити функціонування економіки як єдиного цілого, необхідні різні підходи, а не різні науки. Не може бути двох принципово різних теорій для аналізу господарських систем у їх неоднакових станах, на різних етапах.

“Неокласичний синтез” націлює на пошуки узгоджень, взаємоприйнятних висновків між різними, протилежними концепціями, представниками різних шкіл і напрямів. “Синтез” – певна загальна тенденція, традиція розвитку американської економічної думки. Вона відбиває насамперед стан і специфіку американської економічної системи. Водночас, як позитивна, так і нормативна економічні науки завжди враховують національні умови і розвиваються в національних формах.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Прислівники окремо.
Ви зараз читаєте: Поясніть зміст ідеї “неокласичного синтезу”, висунутої П. Самуельсоном