Практична робота 1. Координати комірок. Діапазон комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації


ТЕМА 5.4. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ (10 ГОДИН)

Урок 50

Практична робота 1. Координати комірок. Діапазон комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації

Мета:

– формувати навички вводу числової, формульної та текстової інформації за допомогою програми опрацювання електронних таблиць;

– повторити і закріпити засвоєні на попередньому уроці уміння та навичок щодо використання основних понять ЕТ;

– розвивати вміння порівняння, аналізу та синтезу отриманих знань, навичок застосовувати їх на практиці;

виховувати інформаційно компетентну людину.

Тип уроку: урок формування і вдосконалення вмінь та навичок.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

Клас ділиться на 4 групи по 3-4 учні у кожній для виконання завдань та подальшого аналізу діяльності груп. Групи складаються з учнів, які мають різні рівні навчальних досягнень.

Завдання для 1-ї групи.

Зібрати зошити учнів з домашнім завданням (діаграми Венна) та провести аналіз його виконання.

Завдання для 2-ї групи.

Учні працюють у дошки, на якій за допомогою магнітів розташувати послідовність різних способів запуску табличного процесора.

Картки, які надані, перетасовані, необхідно вибрати правильну послідовність дій.

Завдання для 3-ї групи.

Робота за комп’ютером у парах. За допомогою будь-якого програмного забезпечення (текстовий редактор, графічний редактор, комп’ютерні презентації) скласти схему-план відповіді на запитання:

– перша пара – “Функції електронних таблиць”,

– друга пара – “Сфери використання ЕТ”.

Завдання для 4-ї групи. Заповнити таблицю відповідно до картки № 1.

Номер елемента вікна на малюнку

Назва

Призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II. Підбиття підсумків роботи груп, взаємоаналіз виконання завдань

КАРТКА № 1

Практична робота 1. Координати комірок. Діапазон комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації

III. Виконання практичної роботи

Мета: навчитись уводити та редагувати різні типи даних у комірки електронної таблиці.

Етап 1. Вивчення основних понять. Проводиться за підручником або за матеріалом, який роздається на кожну парту та містить пояснення основних понять теми:

– комірка

– діапазон строк, стовпців, комірок;

– зв’язний діапазон;

– незв’язний діапазон;

– типи даних, з якими працює ЕТ;

– способи вводу та редагування даних у комірці.

Підсумок вивчення

Виконання у зошиті для практичних робіт завдань.

Практична робота 1. Координати комірок. Діапазон комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації

1. Записати назву діапазонів комірок, які зображені на малюнках А, В

2. Записати порядок виділення зв’язного діапазону комірок і незв’язного діапазону комірок.

Етап 2. Уведення й редагування числової, формульної та текстової інформації (таблиця № 1).

– Провести введення даних у діапазон комірок А1:19 за допомогою форми.

– Заповнити структуру таблиці. Назви ПР № 1; ПР № 2… ПР № 8 ввести за допомогою маркера заповнення.

– Для запису назв вертикально виділіть назви ПР № 1; ПР № 2… ПР № 8; горизонтальне меню “Формат”; спадаюче меню “Комірки”; вкладка “Вирівнювання” – Орієнтація.

Практична робота 1. Координати комірок. Діапазон комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації

Практична робота 1. Координати комірок. Діапазон комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації

Таблиця № 1

Рівень навчальних досягнень учнів з теми

ПР № 1

ПР № 2

ПР № 3

ПР № 4

ПР № 5

ПР № 6

ПР № 7

ПР № 8

Іванов

8

7

10

2

8

9

10

7

Петров

3

4

5

8

12

8

9

9

Краснова

10

11

9

11

8

8

9

9

Селін

10

11

7

4

12

8

9

9

Бубнова

10

7

2

7

10

8

9

9

Сидоров

10

9

5

9

7

8

9

10

Оформлення таблиці виконати за допомогою пункту горизонтального меню Формат; спадаюче меню “Комірки”; вкладки “Шрифт”, “Границі”

Для заповнення даних таблиці № 1 використовуємо форму: виділити діапазон А3:К3; горизонтальне меню “Дані”; спадаюче меню “Форма”, стовпці “Середній бал” та “Оцінка” залишаємо вільними.

Підсумок роботи

– Готова таблиця, яка повинна бути збережена у файлі ПР№1.xls у папці з прізвищем виконавця;

– У зошиті записується порядок виконання практичної роботи у вигляді таблиці.

№ з/п

Зміст

Алгоритм виконання

IV. Підсумки уроку

1. Назвіть основний елемент електронної таблиці.

2. Як позначається діапазон рядків, стовпців, комірок?

3. Поясніть поняття “зв’язний діапазон”, “незв’язний діапазон”.

4. Назвіть типи даних, з якими працює ЕТ.

5. За допомогою яких засобів здійснюють увід та редагування даних у комірці?

За допомогою методу “Мікрофон” пропонується учням закінчити речення: “Сьогодні на уроці ми навчились….”

V. Домашнє завдання

Вивчити основні поняття ЕТ, читати конспект.

Учитель оголошує тему наступного уроку та об’єднує учнів у групи по 3-4 учні в кожній, члени яких отримують позначки одного кольору (сині, фіолетові, зелені, червоні, жовті).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Що таке круг.
Ви зараз читаєте: Практична робота 1. Координати комірок. Діапазон комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації