Практична робота 2. “Опрацювання табличної інформації в середовищі табличного процесора: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування”

ТЕМА 5.4. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ (10 ГОДИН)

Урок 52

Практична робота 2. “Опрацювання табличної інформації в середовищі табличного процесора: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування”

Мета:

– закріпити навички учнів щодо використання основних принципів копіювання, переміщення, редагування, вилучення та форматування інформації;

– розвивати вміння передавати свої знання іншим людям та використовувати набуті знання на практиці;

– виховувати сучасну інформаційно компетентну людину.

Тип уроку:

урок закріплення та застосування знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань

Вправа “Запитання ланцюжком”

Учні задають одне одному запитання; право задавати наступне належить учню, який правильно відповів на попереднє запитання.

II. Виконання практичної роботи

1. Вивчення основних понять та відповідь на теоретичні запитання.

Проводиться за допомогою учнів, які готували випереджувальне завдання, використовується принцип “Навчаючи – вчусь”. Робота проходить у парах (якщо кількість учнів достатнього та високого рівня більша за 50 %), або робляться повідомлення,

які підготували учні.

Теоретичні запитання:

1. Чим відрізняється копіювання від переміщення?

2. Запропонуйте різні засоби вилучення змісту комірок.

3. Що називають редагуванням?

4. Перелічите основні елементи форматування.

2. Виконання завдань за зразком

№ з/п

Завдання

Алгоритм виконання

1

Створити файл “ПP№2.xls” у папці, названій Вашим прізвищем

1. Відкрити папку “Прізвище”.

2. Вибрати пункт меню “Файл”.

3. Вибрати пункт спадаючого меню “Створити” – документ EXCEL.

4. Увести ім’я файла “ПР№2.xls”

2

Скопіюйте зміст діапазону А1:К9 першого аркуша файла “ПР№1.xls” у файл “ПР№2. xls”

1. Відкрити файл “ПР№1.xls”.

2. Встановити табличний курсор на комірку А1.

3. Натиснувши клавішу Shift, перемістити курсор мишки на комірку К9.

4. Вибрати пункт горизонтального меню “Правка”.

5. Вибрати пункт спадаючого меню “Копіювати”.

6. Згорнути файл “ПР№1.xls”.

7. Відкрити файл “ПР№2.xls”.

8. Установити табличний курсор на комірку А1.

9. Вибрати пункт горизонтального меню “Правка”.

10. Вибрати пункт спадаючого меню “Вставити”

3

Вилучіть зміст рядка № 7

1. Виділити зміст рядка № 7, клацнути лівою кнопкою мишки по назві рядка № 7.

2. Нажати клавішу DEL

4

Здійсніть переміщення змісту рядків № 8 та № 9 на рядків № 7 та № 8

1. Виділити зміст рядків № 8і № 9.

2. Клацнути правою кнопкою мишки, вибрати у контекстному меню пункт “Вилучити”.

3. Установити табличний курсор на комірку А7.

4. Клацнути правою кнопкою мишки, вибрати у контекстному меню пункт “Вставити”

5

Установіть ширину стовпців В-К – 7 пт, а стовпця А – 10 пт

1. Виділити стовпець А, клацнув лівою кнопкою мишки по назві стовпця.

2. Вибрати у горизонтальному меню пункт “Формат”.

3. Вибрати пункт спадаючого меню “Стовпця” – “Ширина”.

4. Увести у вікно вводу – 10.

5. Виділити діапазон стовпців В-К.

6. Клацнути правою кнопкою мишки, вибрати у контекстному меню пункт “Ширина стовпця”.

7. Увести у вікно вводу – 7

3. Самостійне розв’язання завдань, для яких необхідно створити алгоритм дій.

– Скопіюйте на другий аркуш у діапазон А4-К9 зміст діапазону комірок А3-К8 першого аркуша.

– Видалити зміст стовпця І.

– Перемістить зміст стовпців J та К на стовпці І та J.

– Уведіть у комірку С2 текст “Оцінки учнів 10-А класу” жирним курсивом синього кольору, виповненим по центру.

– Після стовпця А, в якому записано прізвища, проведіть вставку стовпця для запису графи “Ім’я учнів”.

– Перед стовпцем А вставити ще один та заповнити його порядковими номерами учнів за допомогою маркера заповнення.

– Виконати обрамлення таблиці синім кольором та використати заливку жовтого кольору для виділення діапазону А3-А8 та J3-J8 як незв’язного діапазону.

III. Підсумок уроку

1. Що ви робили на сьогоднішньому уроці?

2. Для чого ви це робили?

3. Що використовували для виконання завдань практичної роботи?

4. Чим відрізняється копіювання, переміщення, редагування, вилучення та форматування інформації в ЕТ від того, що ви вивчали раніше?

5. Що ви відчували протягом уроку?

IV. Домашнє завдання

Проаналізуйте, порівняйте та запишіть основні принципи копіювання, переміщення, редагування, вилучення та форматування інформації за допомогою різних програм.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Рослинний світ євразії.
Ви зараз читаєте: Практична робота 2. “Опрацювання табличної інформації в середовищі табличного процесора: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування”