ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 “РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ”

ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 15. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 “РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ”

Цілі: закріпити знання про хімічні властивості алюмінію, заліза та їх сполук; уміти експериментально доводити амфотерність алюмінію та його сполук, розрізняти сполуки Алюмінію, Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ), перевірити практичні навички учнів у розв’язанні експериментальних задач.

Обладнання: реактиви для проведення дослідів.

Тип уроку: практична робота.

Форми роботи: фронтальна бесіда, робота в групах,

виконання експерименту, оформлення звіту про роботу.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Оголошення теми й мети

III. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда “Мікрофон”

1. Які властивості мають сполуки Алюмінію?

2. Що таке амфотерність?

3. З якими речовинами можуть реагувати алюміній і залізо?

4. Які ступені окиснення буде проявляти Алюміній, Ферум?

5. Заповніть схему сполук заліза:

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 РОЗВЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ

IV. Навчальна частина

Робота в групах

1. Запишіть рівняння реакції добування алюміній гідроксиду дією натрій гідроксиду на будь-яку сіль алюмінію. Алюміній гідроксид

утворюється у вигляді білого желеподібного осаду.

2. Запишіть рівняння реакції взаємодії алюміній гідроксиду з хлоридною кислотою й калій гідроксидом.

3. Якісною реакцією на залізо зі ступенями окиснення +2 та +3 є також реакція їх солей з лугами. Запишіть рівняння реакцій ферум(ІІ) і ферум(ІІІ) хлоридів з будь-яким лугом. Осади гідроксидів Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ) різняться за кольором. Fe(OH)2 – осад зеленкуватого кольору, який з часом буріє. Fe(OH)3 – осад бурого кольору.

V. Практична робота

Інструктивна картка

Тема. Розв’язування експериментальних задач

Цілі: навчитися розв’язувати експериментальні задачі, експериментально добувати та розпізнавати сполуки Алюмінію та Феруму, закріпити вміння складати рівняння реакцій добування сполук Алюмінію та Феруму, вміння складати рівняння реакцій у іонному вигляді, практично проводити експериментальні завдання.

Із правилам техніки безпеки ознайомлений(на), зобов’язуюсь їх виконувати ____________________________ підпис.

ХІД РОБОТИ

1. До 1 мл розчину алюміній сульфату долийте трохи по краплях розчину натрій гідроксиду. Що спостерігаєте? _____________________

________________________________________________________________________________________

Складіть рівняння реакції в молекулярному та іонному вигляді.

________________________________________________________________________________________

2. Розподіліть уміст пробірки на дві частини. До першої долийте трохи розчину хлоридної кислоти. Що спостерігаєте? ________________

________________________________________________________________________________________

Складіть рівняння реакції в молекулярному та іонному вигляді.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3. До другої частини долийте по краплях розчин натрій гідроксиду. Що спостерігаєте? ______________________________________

________________________________________________________________________________________

Запишіть рівняння реакції.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

4. У двох пробірках дано розчини ферум(ІІ) сульфату й ферум(ІІІ) сульфату. У кожну пробірку долийте трохи розчину натрій гідроксиду.

Що спостерігаєте? _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Складіть рівняння реакцій у молекулярному та іонному вигляді. Зазначте колір утворених осадів.

1) _________________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________________

Висновок:

Додаткове завдання

Здійсніть практично перетворення, запишіть рівняння реакцій.

І варіант.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 РОЗВЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ

ІІ варіант.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 РОЗВЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ

VI. Підбиття підсумків уроку

VII. Домашнє завдання


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...Прості і складні речення.
Ви зараз читаєте: ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 “РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ”