ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 “АНАЛІЗ ТЕМАТИЧНИХ КАРТ (КЛІМАТИЧНИХ ПОЯСІВ)”


УРОК 4. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 “АНАЛІЗ ТЕМАТИЧНИХ КАРТ (КЛІМАТИЧНИХ ПОЯСІВ)”

Навчальна мета: повторити, розширити та систематизувати знання учнів про особливості типів клімату Землі; продовжити формування умінь та навичок працювати з тематичними картами атласа з метою встановлення та пояснення головних географічних закономірностей.

Основні поняття: клімат, кліматотвірні чинники, тип клімату, кліматичний пояс, кліматична область, кліматодіаграма, погода.

Обладнання: “Кліматична карта світу”, “Карта кліматичних поясів”,

кліматодіаграми різних типів клімату, атласи, підручники, зошити для практичних робіт з друкованою основою.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

1. Бесіда

– Що таке атмосфера?

– Що називають погодою?

– Дайте визначення поняття “клімат”.

– Від чого залежить різноманітність кліматів Землі?

– Які основні кліматотвірні чинники вам відомі?

– Які карти використовують під час вивчення кліматів Землі?

2. Міні-практикум “П’ять речень”

За допомогою п’яти речень сформулюйте, у чому

полягає значення атмосфери для життя на Землі.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Процеси, які відбуваються в атмосфері, мають величезне значення для всього живого на Землі. Люди, тварини, рослини живуть на дні повітряного океану – атмосфери. Без обміну з повітрям вони не могли б існувати. Зміни в атмосфері впливають на здоров’я людей та їх господарську діяльність. Дослідження атмосфери та кліматів Землі дозволяє не лише передбачати погоду, а й запобігати несприятливим явищам. Сьогодні на уроці ви зможете зробити ще одне відкриття, встановивши закономірності розподілу температур, опадів, атмосферного тиску за тематичними картами атласа.

ІV. Поглиблення й розширення знань

1. Атмосфера – “фабрика” погоди і клімату

Газовий склад нижніх шарів атмосфери: 78 % азоту, 21 % кисню, близько 1 % – інші гази, у тому числі вуглекислий (0,035 %) та інертні.

Погода – стан тропосфери в даний час і в даному місці.

Клімат – багаторічний режим погоди в даній місцевості.

Метеорологія – наука про земну атмосферу та явища, які в ній відбуваються. Об’єктом вивчення метеорології є метеорологічні елементи: температура, вологість повітря, хмарність, опади, атмосферний тиск тощо.

Кліматологія вивчає клімат та його зміни протягом тривалого часу. Кліматологія, як і метеорологія, вивчає ті самі компоненти, але відрізняється від неї тим, що аналізує процеси, які відбуваються протягом тривалого часу.

2. Кліматотвірні чинники

Кліматотвірні чинники – причини, від яких залежить клімат даної місцевості.

Основні кліматотвірні чинники: сонячна радіація, циркуляція повітряних мас і характер підстилаючої поверхні.

Сонячна радіація – це кількість теплової та світлової енергії, що надходить на Землю від Сонця. Види радіації.

Атмосферна циркуляція – система горизонтальних і вертикальних переміщень повітряних мас у тропосфері. Основним проявом циркуляції атмосфери є формування постійних і періодичних вітрів, а також циклонів і антициклонів.

До постійних вітрів належать пасати (дмуть з тропіків на екватор), західні вітри (в помірних широтах), північно-східні та південно-східні (у Північній і Південній півкулях відповідно; дмуть з областей підвищеного тиску від полюсів).

Мусони – сезонні вітри на узбережжях, які двічі на рік змінюють напрямок: узимку дмуть із суходолу в море, а влітку – із моря на суходіл.

Циклон – область приземного шару атмосфери з низьким атмосферним тиском, де вітри дмуть від периферії до центру.

Антициклон – область підвищеного атмосферного тиску, де повітря розтікається від центру до периферії.

З підстилаючої поверхні на клімат впливає її відбивна здатність (альбедо), рельєф, океанічні течії.

3. Кліматичні пояси

Кліматичні пояси – це великі широтні ділянки земної поверхні з відносно однорідними ознаками клімату. Їхні межі визначають кількість сонячної радіації, яка надходить на земну поверхню, і переважаючі повітряні маси. В обох півкулях виділяється 13 кліматичних поясів.

Основні та перехідні кліматичні пояси.

4. Кліматичні області

Тип клімату – це сукупність кліматичних показників, характерних для певного періоду часу і певної території.

Робота з кліматодіаграмами різних типів клімату

V. Закріплення вивченого матеріалу

Виконання практичної роботи 3 “Установлення закономірностей розподілу температур, опадів, атмосферного тиску та характеристика особливостей типів клімату Землі за тематичними картами атласа” (рекомендується виконувати у зошитах для практичних робіт з друкованою основою).

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Поміркувати над питанням: чи можуть у майбутньому змінитися межі кліматичних поясів? Чому?1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Двокрапка в безсполучниковому складному реченні.
Ви зараз читаєте: ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 “АНАЛІЗ ТЕМАТИЧНИХ КАРТ (КЛІМАТИЧНИХ ПОЯСІВ)”