ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 “ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ СКЕЛЕТІВ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН”


Цілі уроку:

– освітня: провести порівняння будови скелетів хребетних тварин, які належать до різних груп;

– розвивальна: розвивати вміння зіставляти і робити висновки, аналізувати інформацію і використовувати здобуті раніше знання;

– виховна: виховувати поважне ставлення до всієї природи взагалі та світу тварин зокрема.

Обладнання й матеріали: колекції, рисунки, фотографії і моделі скелетів різних груп хребетних тварин.

Базові поняття і терміни уроку: хребетні тварини, опорно-рухова система, скелет, кістки, суглоби,

череп, хребет, кінцівки, хвіст.

Тип уроку: закріплення знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

– Навіщо тваринам потрібен скелет?

– Яку будову має опорно-рухова система кишковопорожнинних?

– Яку будову має опорно-рухова система кільчаків?

– Яку будову має опорно-рухова система членистоногих?

– Яку будову має опорно-рухова система молюсків?

– Які частини опорно-рухової системи забезпечують політ у комах?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ СКЕЛЕТІВ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

Рис. 34. Скелет жаби

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ СКЕЛЕТІВ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

class=""/>

Рис. 35. Скелет птаха

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ СКЕЛЕТІВ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

Рис. 36. Скелет ссавця

III. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Тема роботи. Порівняння будови скелетів хребетних тварин Мета: ознайомитись з особливостями будови скелета хребетних тварин, які належать до різних груп.

Обладнання та матеріали: скелети хребетних тварин або їхні муляжі, плакати або слайди презентації із зображеннями будови скелету різних хребетних, підручник, зошит.

Хід роботи:

1. Використовуючи скелети тварин або їхні муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови скелету риб. Запишіть ці особливості у відповідні графи таблиці.

2. Використовуючи скелети тварин або їхні муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови скелету амфібій. Запишіть ці особливості у відповідні графи таблиці.

3. Використовуючи скелети тварин або їхні муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови скелету рептилій. Запишіть ці особливості у відповідні графи таблиці.

4. Використовуючи скелети тварин або їхні муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови скелету птахів. Запишіть ці особливості у відповідні графи таблиці.

5. Використовуючи скелети тварин або їхні муляжі, зображення та матеріал підручника, ознайомтеся із особливостями будови скелету ссавців. Запишіть ці особливості у відповідні графи таблиці.

Таблиця для заповнення

Група хребетних

Особливості будови черепа

Особливості будови скелета кінцівок

Особливості будови хребта

Риби

Амфібії

Рептилії

Птахи

Ссавці

6. Формулювання висновків

Сформулюйте висновки практичної роботи, у яких укажіть, які особливості будови скелета є характерними для різних класів хребетних тварин.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал із підручника.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Синтаксичний розбір словосполучення.
Ви зараз читаєте: ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 “ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ СКЕЛЕТІВ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН”