Практична робота 5. Робота з об’єктами у середовищі текстового редактора


ТЕМА 5.1. ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР (12 ГОДИН)

Урок 36

Практична робота 5. Робота з об’єктами у середовищі текстового редактора

Мета:

– навчити учнів працювати з графічними об’єктами та автофігурами у середовищі текстового процесора;

– розвивати практичні навички опрацювання графічної інформації під час роботи з текстовими документами, розвивати інтерес до інформатики;

– виховувати культуру користувача ПК.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування учнів

1.

Як додати у документ таблицю?

2. Знайдіть відповідну функцію для кожної кнопки (усно):

Практична робота 5. Робота з обєктами у середовищі текстового редактора

Виконання практичного завдання на комп’ютері

Створити у документі таблицю, відредагувати її та здійснити форматування.

№ з/п

Назва

Товар 1

Товар 2

Вартість

Ціна

Кількість

Ціна

Кількість

1

Магазин 1

2

Магазин 2

3

Магазин 3

II. Вивчення нового матеріалу

Міні-лекція

Намалювати

будь-яку фігуру можна за допомогою відповідних кнопок панелі інструментів Малювання. При цьому треба тільки пам’ятати деякі правила:

– для того щоб намалювати об’єкт, треба спочатку натиснути на відповідну кнопку;

– об’єкт малюється протаскуванням миші; після того як ви відпустите кнопку, вважається, що об’єкт намальовано;

– якщо одночасно з протаскуванням миші ви натиснете клавішу Shift, то буде намальовано правильний об’єкт (круг, квадрат);

– якщо одночасно з протаскуванням миші ви натиснете клавішу Ctrl, то при малюванні не буде зміщуватися центр об’єкта;

– якщо одночасно з протаскуванням миші ви натиснете клавішу >

Далі за планом:

1. Графічні об’єкти у Word.

2. Додавання у документ графічних об’єктів.

3. Панель Малювання.

4. Малювання примітивів.

5. Операції з графічними об’єктами:

– зміна розмірів об’єкта;

– переміщення і копіювання об’єктів;

– повертання і відображення об’єкта;

– групування і розгрупування об’єктів;

– задавання порядку об’єктів;

– форматування графічних об’єктів;

– параметри графічних об’єктів.

6. Робота з фігурним текстом WordArt. Форматування фігурного тексту WordArt.

7. Малюнки з колекції Microsoft Office.

8. Вставка малюнків із файлу.

III. Закріплення матеріалу

Виконання учнями практичних завдань на комп’ютері

1. Намалюйте за допомогою піктограми Автофігури наступні графічні примітиви:

– овал

– трапецію

– зірку

– стрілку

2. Побудуйте автофігури за зразком, використовуючи операцію копіювання та змінення розміру фігури:

Практична робота 5. Робота з обєктами у середовищі текстового редактора

3. Використовуючи операції повернення та відображення, створіть автофігури за зразком:

Практична робота 5. Робота з обєктами у середовищі текстового редактора

4. Намалюйте та здійсніть форматування автофігури за зразком:

Практична робота 5. Робота з обєктами у середовищі текстового редактора

5. Оформіть слово “Канікули” фігурним текстом за зразком:

Практична робота 5. Робота з обєктами у середовищі текстового редактора

6. Вставте у документ будь-які три малюнки з колекції Microsoft Office.

IV. Підсумок уроку

1. Яка панель інструментів у Word призначена для створення автофігур?

2. Як намалювати коло, квадрат, криву?

3. Як повернути об’єкт на 180°?

4. Як змінити розмір об’єкта, зберігаючи його пропорції?

5. У чому полягає операція групування і розгрупування?

6. Як створити фігурний текст WordArt?

7. Як виконати вставку малюнка у документ?

V. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника. Заповнити таблицю.

Дія

Спосіб виконання

Виконання простих малюнків

Вставка малюнків із файлів

Вставка автофігур

Вставка фігурного тексту

Вставка організаційних діаграм1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Фонетичний розбір слова кістлявий.
Ви зараз читаєте: Практична робота 5. Робота з об’єктами у середовищі текстового редактора