Практична робота 8. Аналіз та порівняння торгового і платіжного балансу різних країн (частина 2)УРОК 99

Практична робота 8. Аналіз та порівняння торгового і платіжного балансу різних країн (частина 2)

Мета уроку: порівняти платіжні баланси різних країн та проаналізувати платіжний баланс України.

Тип уроку: практичне заняття.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Порівняння платіжних балансів різних країн

Варіант I

Проаналізуйте агреговані платіжні баланси США та Китаю і зробіть висновки про їх динаміку та особливості.

США

Баланс

Сума за роками, млн,

дол. США

2007

2008

2009

Сальдо рахунку поточних операцій

-718095,04

-668858,62

-378434,54

Баланс рахунку операцій з капіталом

383,56

6010,17

-140,13

Сальдо фінансового рахунку

638154,09

577863,33

216057,61

Чисті помилки та пропуски

79557,39

84958,12

162517,61

Міжнародна інвестиційна позиція (МІП)

Чиста МІП

-1915686,09

-3493884,36

-2737843,65

Загальні активи МІП

18339870,81

19244875,04

18379086,99

Разом

зобов’язань МІП

20255556,90

22738759,40

21116930,64

Китай (без Гонконгу)

Баланс

Сума за роками, млн. дол. США

2007

2008

2009

Сальдо рахунку поточних операцій

371832,62

436107,40

297142,05

Баланс рахунку операцій з капіталом

3099,07

3051,45

3957,52

Сальдо фінансового рахунку

-390240,84

-463639,86

-257752,50

Чисті помилки та пропуски

15309,14

24481,01

-43347,07

Міжнародна інвестиційна позиція (МІП)

Чиста МІП

1188115,45

1493816,17

1821946,19

Загальні активи МІП

2416204,27

2956691,07

3460092,19

Разом зобов’язань МІП

1228088,82

1462874,90

1638145,99

Варіант II

Проаналізуйте агреговані платіжні баланси Франції та Японії і зробіть висновки про їх динаміку та особливості.

Франція

Баланс

Сума за роками, млн. дол. США

2007

2008

2009

Сальдо рахунку поточних операцій

-26610,49

-54794,57

-51857,47

Баланс рахунку операцій з капіталом

2469,96

991,22

436,92

Сальдо фінансового рахунку

40687,29

40016,25

83797,78

Чисті помилки та пропуски

-16546,76

13787,10

-32377,24

Міжнародна інвестиційна позиція (МІП)

Чиста МІП

-43247,82

-322478,19

-315931,31

Загальні активи МІП

7192491,70

6062627,5

6815900,52

Разом зобов’язань МІП

7235739,53

6385105,68

7131831,83

Японія

Баланс

Сума за роками, млн. дол. США

2007

2008

2009

Сальдо рахунку поточних операцій

210490,03

156634,01

142194,18

Баланс рахунку операцій з капіталом

-4029,48

-5468,48

-4990,70

Сальдо фінансового рахунку

-223763,84

-203501,58

-157070,50

Чисті помилки та пропуски

17303,29

52336,05

19867,02

Міжнародна інвестиційна позиція (МІП)

Чиста МІП

2194959,39

2484971,44

2891836,09

Загальні активи МІП

5355230,78

5721014,14

6026765,44

Разом зобов’язань МІП

3160271,40

3236042,71

3134929,35

>> Аналіз платіжного балансу України

Проаналізуйте дані платіжного балансу України за 2009-2010 pp. та з’ясуйте наведені нижче питання.

Платіжний баланс України

Стаття платіжного балансу

Сума за роками, млн. дол. США

2010 (за кварталами)

2009

2010

І

II

III

IV

Експорт товарів і послуг

14 034

16 984

18 424

54 253

69 255

Імпорт товарів і послуг

-14 245

-16 583

-19 868

-56 206

-73 105

Експорт товарів

10 438

12 904

13 406

15 443

40 394

52 191

Імпорт товарів

-11 667

-13 722

-16 509

-19 005

-44 701

-60 903

Експорт послуг

4596

4808

5018

4370

13 859

17 064

Імпорт послуг

-2578

-2861

-3359

-3404

-11 505

-12 202

Доходи (сальдо)

-340

-634

-443

-592

-2440

-2009

Поточні трансферти (сальдо)

608

728

797

842

2661

2975

Капітальні трансферти

2

2

3

1

137

8

Придбання/реалізація

Нефінансових активів

-6

1

168

16

458

179

Прямі інвестиції (сальдо)

923

1196

1470

2170

4654

5759

Портфельні інвестиції

(акціонерний капітал)

-20

-18

135

197

99

294

Кредити й облігації

-1031

2180

2750

2863

-9137

6762

Середньо – та довгострокові кредити, облігації

-1481

29

2924

2458

-4663

3930

Короткострокові кредити

450

2151

-174

405

-4474

2832

Інший капітал

-598

1244

-1363

-4371

-8205

-5088

У тому числі:

– готівкова валюта поза банками;

-708

684

-1685

-4240

-9713

-6029

– помилки та упущення

-1128

522

779

1115

343

1288

Фінансування

673

-5100

-2073

1470

13 726

-5030

Резервні активи (мінус зростання)

673

-5100

-3971

-61

Використання ресурсів МВФ (чисте)

0

0

873

528

1228

1401

Виключне фінансування (кредит МВФ Уряду України)

0

0

1025

1003

4798

2028

Спеціальні права кредитування

0

0

0

0

2046

1) Обчисліть рахунок поточних операцій у 2009-2010 pp. та поміркуйте над його характеристиками.

2) Обчисліть рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій у 2009-2010 pp. та проаналізуйте отримані дані.

3) Обчисліть зведений баланс за два роки, зробіть висновки.

4) Обчисліть збільшення/ зменшення резервних активів.

Відповідь

Рахунок поточних операцій у 2009 р. – 1732 млн. дол. США, у 2010 р. – 2884 млн. дол. США.

Рахунок операцій із капіталом у 2009 р. – 595 млн. дол. США, у 2010 р. – 187 млн. дол. США.

Рахунок фінансових операцій: -12 589 млн. дол. США і 7727 млн. дол. США у 2009 та 2010 роках відповідно.

Зведений баланс у 2009 р. 13 726 млн. дол. США, у 2010 р. – 5030 млн. дол. США.

У 2009 р. резервні активи зменшилися на 5654 млн. дол. США, у 2010 р. зросли на 8459 млн. дол. США.

Українська статистика. У 2010 р. дефіцит поточного рахунку зріс до 2,9 млрд. дол. США, що становило 2,1% від ВВП. Сальдо рахунку операцій із капіталом та фінансових операцій було додатнім (7,9 млрд. дол. США). Додатне сальдо зведеного платіжного балансу за 2010 р. становило 5,0 млрд. дол. США. За рахунок цього резервні активи зросли впродовж 2010 р. на 8,5 млрд. дол. США. У результаті рівень міжнародних резервів станом на 01.01.2011 р. становив 34,6 млрд. дол. США, що забезпечує фінансування імпорту товарів та послуг упродовж 5,0 місяців майбутнього періоду.

III. Підсумок уроку

IV. Домашнє завдання

Підготуватись до підсумкової контрольної роботи.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Партесний концерт.
Ви зараз читаєте: Практична робота 8. Аналіз та порівняння торгового і платіжного балансу різних країн (частина 2)