ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ПРО ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТУ ХІМІЇ ТА ЛАБОРАТОРНИЙ ПОСУД


ВСТУП

& 4. ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ПРО ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТУ ХІМІЇ ТА ЛАБОРАТОРНИЙ ПОСУД

Вивчення параграфа допоможе вам:

· розрізняти основне обладнання кабінету хімії та лабораторний посуд;

· виконувати найпростіші лабораторні досліди з нагрівання речовин і розділення сумішей;

· уміло поводитися з лабораторним обладнанням

Продовжимо вивчати лабораторне обладнання кабінету хімії, зокрема ознайомимося з лабораторним штативом (мал. 18).

Штатив складається з двох частин – підставки а отвором

(1) і стержня (2), який вкручують в отвір підставки. Обидві частини виготовлено з матеріалу – чавуну, якими на 96 % складається із заліза. Тому лабораторний штатив важкий і досить стійкий.

До стержня лабораторного штатива за допомогою муфт (3) кріпляться металеві тримачі (їх ще називають лапками) (4) або кільця (5). У лапках нерухомо закріплюють пробірку або колбу. На кільця можна ставити хімічні стакани чи колби з термостійкого скла, чашки для випарювання.

Зверніть увагу, що у муфти є 2 гвинти, розташовані напроти її двох вигнутих частин-колінець. Одним гвинтом муфту прикріплюють нерухомо до стержня штатива, другий

призначений для закріплення лапок чи кілець. Слід бути уважним і кріпити муфту так, щоб колінце муфти перебувало в нижньому положенні відносно гвинта. Під час роботи зі штативом ви матимете нагоду пересвідчитися, наскільки це важливо.

Муфти з закріпленими в них лапками чи кільцями можна переміщувати вздовж стержня, піднімаючи чи опускаючи на потрібну відстань. Для цього необхідно ослабити кріплення муфти, а на потрібній висоті – закріпити знову.

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ПРО ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТУ ХІМІЇ ТА ЛАБОРАТОРНИЙ ПОСУД

Мал. 18. Будова лабораторного штатива

Ви вже володієте інформацією про обладнання кабінету хімії, лабораторний посуд, знаєте правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті, щоб здійснювати самостійно найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей. Для цього виконайте завдання практичної роботи № 1.

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ В ХІМІЧНОМУ КАБІНЕТІ. ПРИЙОМИ ПОВОДЖЕННЯ З ЛАБОРАТОРНИМ ПОСУДОМ, ШТАТИВОМ І НАГРІВНИМИ ПРИЛАДАМИ. БУДОВА ПОЛУМ’Я

Мета практичної роботи полягає в ознайомленні з новим для вас обладнанням – лабораторним штативом та спиртівкою, формуванні умінь користуватися ними; закріпленні знань про лабораторний посуд, формуванні умінь проводити нагрівання речовин, розділенні суміші.

Обладнання, посуд, речовини: лабораторний штатив, пробірки; штатив для пробірок; шпателі або ложечки для набирання твердих сипучих речовин, різноманітний скляний та порцеляновий лабораторний посуд, вода, кухонна сіль.

Завдання 1. Відпрацюйте прийоми поводження з лабораторним штативом.

Дія перша. За мал. 18 ознайомтеся з будовою лабораторного штатива, знайдіть окремі його складові частини. Пригадайте їх призначення.

Дія друга. Розгляньте муфту, лапку і кільце. З’ясуйте, що може статися при відкручуванні гвинта муфти, яким закріплюють лапку чи кільце, якщо колінце муфти перебуває у верхньому положенні по відношенню до гвинта.

Дія третя. Потренуйтесь у закріпленні муфти на стержні, а в ній – лапки і кільця.

Дія четверта. У зошиті для практичних робіт на малюнку штатива підпишіть його складові.

Дія п’ята. Потренуйтесь у вертикальному та похилому закріпленні пробірки в лапці штатива. Слідкуйте, щоб гвинт не надто міцно стискував пробірку, тоді скло не трісне.

Завдання 2. Розгляньте виданий вам скляний посуд. Запишіть у зошит для практичних робіт його назву і призначення.

Завдання 3. Розгляньте виданий вам порцеляновий посуд. Запишіть у зошит для практичних робіт його назву і призначення.

Завдання 4. Проведіть розділення суміші кухонної солі і води.

Дія перша. Помістіть у хімічний стакан мірну ложку кухонної солі.

Дія друга. Наберіть пів пробірки води (це приблизно 10 мл) й обережно перелийте її у стакан із сіллю. Перемішайте речовини до повного розчинення солі. Дія третя. Вміст стакана обережно перелийте в порцелянову чашку для випарювання.

Дія четверта. Закріпіть кільце на стержні лабораторного штатива.

Дія п’ята. Поставте спиртівку на підставку лабораторного штатива і запаліть. Дія шоста. Відрегулюйте розташування кільця так, щоб воно перебувало над спиртівкою і торкалося верхньої, найбільш гарячої, зони полум’я.

Дія сьома. Поставте на кільце порцелянову чашку з розчином солі у воді і проведіть випарювання, час від часу помішуючи скляною паличкою речовини в чашці.

Увага! Дії 4-7 виконуйте чітко і швидко, щоб спиртівка даремно не горіла.

Дія восьма. Доки триватиме випарювання, розгляньте полум’я спиртівки, знайдіть у ньому кожну з трьох його зон.

Дія дев’ята. Після випаровування води з розчину припиніть горіння спиртівки. Дія десята. Уважно розгляньте внутрішню поверхню чашки, зробіть припущення, який із компонентів суміші на ній залишився. Що сталося з іншим компонентом?

Дія одинадцята. У зошиті для практичних робіт запишіть, яких правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті ви дотримувалися, виконуючи це завдання.

Завдання 5. Зробіть загальний висновок про важливість дотримання правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті, про набуті вміння з нагрівання, випарювання, користування лабораторним штативом.

?

1. З яких частин складається лабораторний штатив та яке його призначення?

2. Чому лабораторний штатив виготовляють з чавуну й підставку роблять масивною?

3. Яке призначення муфти, лапки й кільця?

4. Яким способом ви розділили суміш кухонної солі й води?

5. Укажіть, що забороняється учням правилами безпеки під час роботи в хімічному кабінеті:

А виконувати досліди лише тоді, коли зрозуміло, як їх слід проводити;

Б виконувати досліди, які не заплановані вчителем;

В після виконання дослідів прибирати робоче місце;

Г після виконання дослідів висипати чи виливати речовини в спеціальні, призначені для цього посудини.

6. Укажіть, що дозволено учням правилами безпеки під час роботи в хімічному кабінеті:

А зливати рідини на свій розсуд;

Б пробувати речовини на смак;

В змішувати будь-які речовини;

Г після виконання дослідів висипати чи виливати речовини і їх суміші в спеціальні, призначені для цього посудини.

7. Укажіть, що заборонено учням правилами безпеки під час роботи в хімічному кабінеті:

А зважувати речовини;

Б після виконання дослідів прибирати робоче місце;

В змішувати на свій розсуд будь-які речовини;

Г працювати малими групами.

В. Укажіть, що заборонено учням правилами безпеки під час роботи в хімічному кабінеті:

А користуватися мірним посудом;

Б після виконання дослідів прибирати робоче місце;

В після виконання дослідів висипати чи виливати речовини і їх суміші в спеціальні, призначені для цього посудини;

Г змінювати на свій розсуд умови виконання дослідів.

9. Укажіть, що заборонено учням правилами безпеки під час роботи в хімічному кабінеті:

А користуватися лабораторним штативом;

Б після виконання дослідів описувати результати спостережень;

В ставити гарячі пробірки у пластмасові штативи для пробірок;

Г записувати результати спостережень.

10. Укажіть, що заборонена учням правилами безпеки під час роботи в хімічному кабінеті:

А проводити подрібнення речовин у ступці;

Б пробувати речовини на смак чи брати їх руками;

В для дослідів використовувати тільки чистий лабораторний посуд;

Г спостерігати за реакцією в пробірці крізь її стінки на безпечній відстані від очей.

11. Укажіть, що дозволено учням правилами безпеки під час роботи в хімічному кабінеті:

А самовільно спалювати речовини;

Б помішувати розчин скляною паличкою;

В для дослідів використовувати скляні пробірки;

Г спостерігати за реакцією у пробірці, заглядаючи в її отвір.

12. Укажіть, що дозволено учням правилами безпеки під час роботи в хімічному кабінеті:

А нагрівати пробірку нагрівним приладом, тримаючи її в руці;

Б спостерігати за взаємодією речовин у пробірці крізь її стінки на безпечній відстані від очей;

В закріплювати пробірку в лапці штатива вертикально;

Г із самого початку досліду нагрівати пробірку в одному місці.

13. Виберіть, що учням не дозволяється правилами поведінки в хімічному кабінеті:

А бігати;

Б шумно поводитися;

В захаращувати проходи сумками, рюкзаками;

Г виконувати досліди, описані в підручнику.

14. Лабораторні штативи виготовляють із:

А скла;

Б порцеляни;

В чавуну;

Г пластмаси

11. Чашка для випарювання належить до:

А скляного лабораторного посуду;

Б порцелянового лабораторного посуду;

В нагрівних приладів;

Г вимірювальних приладів.

12. Полум’я спиртівки має найвищу температуру:

А у нижній ділянці;

Б в середній ділянці;

В у верхній ділянці;

Г температура в усіх ділянках полум’я однакова.

13. Укажіть, що має зробити учень, якщо на стіл впала і розбилася пробірка з рідиною:

А повідомити вчителя або лаборанта;

Б промокнути ганчіркою рідину, а потім зібрати рештки розбитого посуду;

В зібрати рештки розбитого посуду, а потім промокнути ганчіркою рідину;

Г не ставити до відома вчителя й лаборанта.

14. Укажіть, що слід зробити при попаданні на шкіру рідини під час роботи в хімічному кабінеті:

А повідомити вчителя або лаборанта, аби ті надали необхідну допомогу;

Б промити водою, а потім повідомити вчителя;

В не звертати уваги;

Г не ставити до відома вчителя й лаборанта.

15. Укажіть, як правильно виявляти запах речовини:

А нахилитися над посудиною і злегка вдихнути;

Б порухом руки направити повітря до себе;

В нахилитися над посудиною і зробити глибокий вдих;

Г скористатися індикаторним папером.

16. Укажіть, який об’єм пробірки слід наповнювати речовинами для проведення дослідів:

А менше половини;

Б наполовину;

В на 3/4 об’єму;

Г весь об’єм.

17. Відповідно зазначених номерів напишіть назви складових частин лабораторного штатива.

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ПРО ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТУ ХІМІЇ ТА ЛАБОРАТОРНИЙ ПОСУД


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Порівняльна характеристика господарства сша і канади.
Ви зараз читаєте: ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ПРО ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТУ ХІМІЇ ТА ЛАБОРАТОРНИЙ ПОСУД