Практичне засвоєння форм родового відмінка числівників 50-80. Питання до кількісних і порядкових числівників. (Вправи 224-226)Тема. Практичне засвоєння форм родового відмінка числівників 50-80. Питання до кількісних і порядкових числівників. (Вправи 224-226).

Мета. Ознайомити учнів із формою родового відмінка числівників 50-80: виробляти вміння у школярів правильно вживати ці числівники у родовому відмінку; розвивати навички правильної вимови числівників.

Обладнання: текст для списування (заздалегідь записаний на дошці, екрані), номерки для гри (1, 2, 3, 4, 5).

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Зачитування числівників, підкреслених

у домашній вправі (вправа 223).

– Назвіть орфограми у записаних числівниках.

– Назвіть інші числівники з апострофом.

– Правильно назвіть числа, записані на дошці. (11, 14.)

– Як правильно записати числівник, що називає число, у якому шість сотень? (Шістсот.)

2. Зачитування додаткової інформації.

– Хто підготував додаткову інформацію про тварини чи рослин, які можуть орієнтувати нас у часі? (Діти зачитують свою інформацію.)

Інформація з цього питання, підготовлена вчителем, у вигляді вправи заздалегідь записана на дошці.

3. Самостійне списування із завданням.

Вправа заздалегідь

записана на дошці, екрані.

– Дайте повні відповіді на запитання, використовуючи слова в дужках. Числівники записуйте словами.

– Коли прилітають перші граки? (17 березня.)

– Коли прилітають перші шпаки? (24 березня.)

– Коли з’являються перші весняні мухи? (28 березня.)

– Коли починається рух соку в кленах? (30 березня.)

– Коли день дорівнює ночі? (21 березня.)

(Антонова Л. М. Дидактичний матеріал з української мови з теми “Числівник” для 4(3) класу // БВПШ. – 2001. – №10)

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Списування із завданням.

– Запишіть речення, узгодивши іменники з числівниками. Числівники записуйте словами.

Мама принесла з базару 10 (яйця), 16 (морквини), 12 (яблука), 11 (помідори). За покупку вона заплатила 69 (гривні).

– Прочитайте числівники.

– Яка орфограма є у числівниках 16, 12, 11, 69?

2. Вправа “Перевір себе” (індивідуальні картки).

1) Закрий праву колонку. Запиши словосполучення, узгодивши числівники зі словами, що в дужках.

Два (раз)

Два рази

Три (місяць)

Три місяці

Півтора (місяць)

Півтора місяця

Два (острів)

Два острови

Два (апельсин)

Два апельсини

2) Перевір себе, відкривши праву колонку.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

Проблемна ситуація.

– Діти, поміркуйте і скажіть, яку частину мови будемо опрацьовувати на сьогоднішньому уроці. Обгрунтуйте свою відповідь.

V. Сприймання і осмислення учнями нового матеріалу.

1. Ознайомлення з кількісними і порядковими числівниками.

Можна провести у вигляді рольової гри.

– Нам необхідно вислати на змагання з паралельним класом п’ятьох учасників. Виставляємо 5 учнів і прикріплюємо номери 1, 2, 3, 4, 5. Скільки виставили учасників?

У першій естафеті побіжать у такому порядку учні:

Перший – Андрійко,

Другий – Василько і т. д.

2. Вправа “Утвори і запиши” (вправа 224).

А) Ознайомлення із першим завданням вправи.

Б) Записування вправи за зразком.

Дев’ять – дев’ятий.

В) Висновок.

– Числівники, які вказують на кількість предметів і відповідають на питання скільки?, називають кількісними. Числівники, які вказують на порядковий номер предмета і відповідають на питання який? котрий?, називають порядковими. Порядкові числівники можна утворити від кількісних. Іноді вони утворюються від різних коренів, наприклад: один – перший, два – другий.

Г) Вправа “Пригадай і розкажи”.

– Пригадайте прислів’я і приказки, у яких вживається число 7 (числівник сім).

3. Вправа “Попрацюймо разом!” (вправа 225).

А) Читання прикладів різними способами.

До п’ятдесяти додати сорок п’ять,

Сума чисел п’ятдесят і сорок п’ять,

Перший доданок п’ятдесят, другий доданок – сорок п’ять,

П’ятдесят збільшити на сорок п’ять.

Б) Записування прикладів словами з використанням прийменників від, до.

В) Опрацювання додаткового теоретичного матеріалу про вживання числівників п’ятдесяти, шістдесяти, сімдесяти, вісімдесяти (підручник, с. 115).

Г) Колективне складання і запис словами прикладів на додавання та віднімання з числівниками п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят з використанням прийменників до, від (завдання 2, вправа 225).

Г) Словникова робота з використанням таблиці “Словничок”.

П’ятдесят, шістдесят – числівники.

Фізкультхвилинка.

4. Відпрацювання вимови числівників, записаних у рамочці на с. 115 підручника.

– Прочитайте виразно числівники, записані в рамочці, в порядку зростання. (П’ятдесяти, шістдесяти, сімдесяти, вісімдесяти.)

– Прочитайте ці числівники в порядку спадання. (Вісімдесяти, сімдесяти, шістдесяти, п’ятдесяти.)

– Прочитайте числівник з апострофом. (П’ятдесяти.)

– Прочитайте числівник, що починається звуком [с]. (Сімдесяти.)

– Почитайте числівник, у якому найбільше складів. (Вісімдесяти.)

5. Каліграфічна хвилинка.

Сім сім дec деся сімдесятий

Ві вісі вісімдесят вісімдесятий

– Складіть речення з одним із числівників каліграфічної хвилинки.

VI. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Робота в парах (вправа 226).

А) Повторення величин, які вивчали на уроках математики.

Б) Запис відповідей на запитання.

В) Визначення числа і відмінка іменників, вжитих з числівниками.

Г) Взаємоперевірка виконаної роботи.

2. Вправи дія самостійної роботи (робочий зошит).

3. Тренувальна вправа.

– Виконайте письмово такі завдання, давши короткі відповіді. Числівники пишіть словами.

1) Запиши повністю дату свого народження.

2) Запиши, коли день народження твоєї мами.

3) Скільки дітей у твоєму класі?

4) Під яким номером записане твоє прізвище в журналі?

5) Коли розпочинається твій улюблений серіал чи мультик?

6) Коли сьогодні розпочинаються і закінчуються в тебе заняття в школі?

VII. Підсумок уроку.

1. Вправа “Мікрофон”.

– Яку частину мови ми тепер вивчаємо? (Числівник.)

– Як називають числівники, що відповідають на питання скільки?! (Кількісні.)

– Як називають числівники, що відповідають на питання який? котрий?! (Порядкові.)

2. Вибірковий диктант.

– Випишіть з вірша числівники.

Непосида Вася

Непосида Вася

На стільці гойдався.

Перший раз гойднувся –

І перевернувся.

Другий раз гойднувся –

Знов перевернувся.

Третій раз гойднувся –

Теж перевернувся!..

З того часу Вася

Більше не гойдався.

А. Костецький

– Дайте відповідь на тестове завдання.

Виписані числівники:

А) кількісні б) порядкові в) великі

3. Гра “Запереч мені”.

Є п’ятдесят горіхів. (Нема п’ятдесяти горіхів.)

Є шістдесят зернят. (Нема шістдесяти зернят.)

Є сімдесят звуків. (Нема сімдесяти звуків.)

Є вісімдесят думок. (Нема вісімдесяти думок.)

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 115 – табличка, правило, вправа 226 (завдання 4).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


За способом живлення люди подібні до.
Ви зараз читаєте: Практичне засвоєння форм родового відмінка числівників 50-80. Питання до кількісних і порядкових числівників. (Вправи 224-226)