Права та обов’язки платників податків

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§17. Фінансове право

4. Права та обов’язки платників податків.

Хтось із вас у майбутньому, можливо, стане підприємцем, керівником підприємства, хтось працюватиме на заводі чи в сільському господарстві, учителем або лікарем. Однак у будь-якому разі кожен із вас буде платником податків. Тому необхідно знати свої права й обов’язки.

Кожен платник зобов’язаний сплачувати належні суми податків та інших обов’язкових платежів у встановлені законодавством тер­міни, подавати передбачені

законом декларації й інші документи, на підставі яких обчислюються податки. Додаткові обов’язки мають юридичні особи-платники. Вони мають вести передбачений зако­ном бухгалтерський облік, допускати працівників податкової адмі­ністрації до будь-яких приміщень, пов’язаних з отриманням доходів, для проведення перевірок.

Водночас платники податків мають право подавати державним податковим адміністраціям документи, що підтверджують право на пільги щодо оподаткування, та користуватися цими пільгами. Зокрема, кожен платник податків має право на повернення части­ни сплаченого податку на доходи

фізичних осіб, наприклад коштів, які були сплачені ним протягом звітного року за навчання у вищих навчальних закладах, – отримати так званий податковий кредит.

Після проведення перевірки платник податків має право одержувати й ознайомлюватися з актами перевірок, проведених державною податковою адміністрацією, а також оскаржувати рішення податківців.

Із Закону України “Про систему оподаткування” (витяг)

Стаття 14. Загальнодержавні податки та інші обов’язкові платежі

1. До загальнодержавних належать такі податки та інші обов’язкові платежі:

А) податок на додану вартість;

Б) акцизний збір;

В) податок на доходи підприємств і організацій;

Г) прибутковий податок з громадян;

Д) мито;

Є) державне мито; є) податок на майно підприємств;

Ж) податок на нерухоме майно громадян;

З) плата за землю;

И) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

І) податок на промисел;

Т) плата на відшкодування витрат на геологорозвідувальні роботи;

Й) плата за спеціальне використання природних ресурсів; к) плата за забруднення навколишнього природного се­редовища;

Л) відрахування та збори на будівництво, ремонт і утри­мання автомобільних доріг;

М) внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквіда­ції наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального за­хисту населення;

Н) внески до Фонду сприяння зайнятості населення;

О) внески до Фонду соціального страхування України;

П) внески до Пенсійного фонду України.

2. Загальнодержавні податки та інші обов’язкові платежі встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території України.

3. Порядок зарахування загальнодержавних податків та інших обов’язкових платежів до Державного бюджету Укра­їни, бюджету Республіки Крим, бюджетів місцевого самовря­дування, інших місцевих бюджетів і державних цільових фондів визначається згідно із законодавством України.

Стаття 15. Місцеві податки і збори

1. До місцевих податків і зборів належать:

А) готельний збір;

Б) збір за паркування автомобілів:

В) ринковий збір:

Г) збір за видачу ордера на квартиру;

Д) курортний збір;

Е) збір за участь у бігах на іподромі; є) збір за виграш у бігах на іподромі:

Ж) збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

З) податок з реклами;

И) збір за право використання місцевої символіки;

1) збір за право проведення кіно – і телезйомок;

Ї) збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурс­ного розпродажу і лотерей; й) комунальний податок;

К) збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;

Л) збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі.

2. Місцеві податки і збори, порядок їх сплати встановлю­ються органами місцевого самоврядування відповідно до пе­реліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законодавством України… (…)

5. Суми податків і зборів, зазначені у цій статті, зарахову­ються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезна­ходженням (місцем проживання) платника, якщо інше не встановлено законодавчими актами України.

Існування власної фінансової системи є обов’язковою умовою розвитку держави. Відносини, пов’язані з формуванням і використанням державних коштів, регулюють норми фінансового права України.

У кожній державі існує бюджет, який затверджується парламентом. Бюджети існують також в областях, районах, населених пунктах тощо. Ос­новним джерелом отримання коштів для державного бюджету є податки.

Кожен платник податків має відповідні права й обов’язки. За порушення податкового законодавства особа може бути притягнута до різних видів юридичної відповідальності.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Ділення в стовпчик на двоцифрове число.
Ви зараз читаєте: Права та обов’язки платників податків