Правило екологічної піраміди – ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА

Правило екологічної піраміди

Внаслідок втрати енергії кількість утворюваної органічної речовини на кожному наступному трофічному рівні в ланцюзі живлення зменшується. В середньому коефіцієнт корисної дії кожної ланки не перевищує 10% , тому типовий ланцюг живлення складається не більше ніж із 4-6 взаємопов’язаних харчових рівнів.

На основі правила співвідношення різних видів рослин і тварин у природних і штучних екосистемах розрізняють

три типи екологічних пірамід. Піраміда чисел – відображає кількість особин на кожному рівні ланцюга живлення. Піраміда біомаси – кількісне співвідношення органічної речовини, синтезованої на кожному рівні. Піраміда енергії показує кількість енергії у послідовних трофічних рівнях.

Трофічні ланцюги є основними у взаємовідносинах у живій природі, але не єдиним видом взаємозв’язків між організмами. Одні види можуть брати участь у розповсюдженні, розмноженні, поширенні інших видів, створюючи умови для їх проживання. Саме завдяки багатогранним і численним зв’язкам між організмами і навколишнім середовищем

існують види, здатні до саморегуляції у стійкій екосистемі.

Співвідношення продуктивності та біомаси відрізняється у різних організмів. Навіть у різних біоценозах продуктивність неоднакова. Вона залежить від сонячної енергії, грунту, клімату. Найнижчою біомасою і продуктивністю характеризуються пустелі та тундра, найвищою – вологі тропічні ліси. Порівняно з суходолом біомаса Світового океану значно нижча, хоча на нього припадає 71% поверхні планети. Це пов’язано з низьким вмістом поживних речовин. У прибережних зонах біомаса значно більша.

У біоценозах розрізняють два типи трофічних ланцюгів: пасовищний та детритний. Ланцюги живлення пасовищного типу починаються зеленими рослинами (продуцентами), продовжуються послідовно через ланки рослиноїдних тварин (консументів І порядку), хижаків (консументів II, III порядку) і завершуються редуцентами.

Якщо потік енергії починається з мертвих рослин і тваринних залишків, їх екскрементів і переходить до первинних дстритофагів (редуцентів), які розкладають, органічні ечовини, то такий ланцюг називається детритним, або розкладаючим. До первинних дстритофагів належать мікроорганізми (бактерії, гриби) і дрібні тварини (черви, личинки, комахи).

У наземних біогеоценозах присутні обидва типи ланцюгів живлення. У водних угрупованнях переважає ланцюг виїдання (пасовищний). В обох ланцюгах живлення енергія використовується повністю.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Рослинний і тваринний світ австралії.
Ви зараз читаєте: Правило екологічної піраміди – ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА