Право користування


Право користування – передбачене законодавством повноваження особи одержувати матеріальні, культурні та інші блага від майна, речей відповідно до їх корисних властивостей і господарського призначення. П. к. пов’язане із правом володіння. П. к. є одним із повноважень власника і здійснюється ним в межах, встановлених законом. Воно може належати особі, яка не є власником, на підставі закону або договору. В разі порушення П. к. власники і особи, що користуються майном, речами, можуть звертатися до суду з негаторним позовом за захистом їхнього права.

Складне речення із сурядним і підрядним зв'язком.
Ви зараз читаєте: Право користування