Право податкове


Право податкове – сукупність юридичних норм (конкретизованих у нормативних актах і правилах), у яких зафіксовано різні види податків (їх запровадження і скасування) і які регулюють відносини економічної власності між державою, з одного боку, юридичними та фізичними особами – з іншого, щодо вилучення державою частини необхідного і додаткового продуктів, порядок і механізм такого вилучення. Предмет П. п. – відносини юридичної власності між державою та платниками податків щодо запровадження різноманітних податків до бюджетної системи

країни і вилучення їх. П. п. складається із загальнообов’язкових правил поведінки платників податків (фізичних та юридичних осіб) правомочних положень для відповідних державних органів і посадових осіб і встановлює зобов’язання фізичних і юридичних осіб щодо сплати податків, регламентує порядок нарахування і сплати податків, механізм здійснення контролю за цим процесом, визначає відповідальність за порушення податкового законодавства та ін. Основні суб’єкти П. п. – платники податків, державні органи та особи, що сприяють сплаті податків і здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства
(податкові органи). Загальною закономірністю податкових відносин і сфери П. п. на етапі державно-корпоративного капіталізму є значне їх розширення. Так, у США платників податків на початку XX ст. було менше 1 млн осіб, а наприкінці століття – понад 100 млн осіб. У Данії в середині 90-х із 5,2 млн жителів податки сплачували 4,5 млн осіб. В Україні платників податків наприкінці 2004 було приблизно 20 млн осіб. Особливістю України є надто великий штат податкових органів. У США на 10 тис. жителів припадає приблизно 7 податкових інспекторів, в Україні – вдвічі більше. 2005 почалось скорочення чисельності податківців. Основними підсистемами податкових відносин є відносини між податковими органами і платниками податків; між державою і податковими органами та фінансово-кредитними інститутами, які вилучають податки і здійснюють їх централізацію.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Конспект уроку євразія географічне положення.
Ви зараз читаєте: Право податкове