ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ У ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У СУФІКСАХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВМета:

– навчальна: ознайомити семикласників з особливостями правопису голосних у закінченнях дієприкметника; голосних і приголосних у суфіксах дієприкметника; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова із запропонованою орфограмою в текстах, визначати морфологічні ознаки дієприкметників;

– розвивальна: удосконалювати творчі вміння використання дієприкметників у зв’язних висловлюваннях;

– виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до національної культури.

Внутрішньопредметні

зв’язки:

– Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів, до складу яких входять дієприкметники.

– Фонетика. Орфоепія: правильне наголошення дієприкметників.

– Текст (риторичний аспект): створення текстів з уживанням дієприкметників

– Культура мовлення і стилістика: правильне вживання дієприкметників у власному мовленні.

Міжпредметні зв’язки: використання дієприкметників у наукових текстах (історія), художніх (література).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Народна пісня – духовне обличчя нації.

А. Міцкевич

Перебіг

уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

ОГОЛОШЕННЯ ЕПІГРАФА УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

– Які морфологічні ознаки мають дієприкметники?

– Які особливості відмінювання мають дієприкметники?

– Як творяться активні і пасивні дієприкметники?

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-спостереження над мовним матеріалом

> Провідміняти письмово словосполучення.

Співаючі діти, збережені звичаї, зігріта земля, посивілий чоловік.

> Зробити висновок про правопис голосних у закінченнях дієприкметника та про правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметника. Висновки звірити з матеріалом підручника §

V. УСВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Дослідження-відновлення

> Відновити висловлювання про українську пісню відомих людей, записати речення, розкриваючи дужки і ставлячи дієприкметники в потрібній формі. Виділити суфікси, закінчення.

1. Я люблю чудову українську пісню, (сповнити) чарівної мелодії (А. Чехов). 2. Українські народні пісні будуть (покласти) в основу літератури майбутнього (Юліуш Словацький). 3. Пісню, (залишити) пращурами, необхідно оберігати, бо в ній – невичерпні багатства душі нашого народу (З календаря). 4. Українські пісні, (народити) з болю, несуть світло та свято життя. 5. У народних українських піснях (висловити) різні почуття.

Творча робота

> Від наведених дієслів утворити дієприкметники активного і пасивного стану, виділити суфікси і закінчення. Увести дієприкметники в міні – висловлювання за темою “Моя улюблена народна пісня”.

Розкидати, воскресати, скидати, втрачати, розвалити, оновити, настояти, випустити, запрягти, знайти, вабити, опасти, розквітнути.

Попереджувальний диктант

> Записати під диктовку текст. Визначити його тему й основну думку. Знайти дієприкметники, визначити стан, морфологічні ознаки.

У свідченнях чорноморських козаків описується стародавній спосіб лікування піснею, коли пораненому не давали спати близько трьох діб. Перед розкладеним вогнем у польовому таборі чи курені лежав поранений. Блиск вогню полегшував тугу, відчутну від втрати крові. Коло його узголів’я бали в бубни й співали бойових пісень. Саме так досягали бажаного психофізичного ефекту на свідомість воїна й включали приховані резервні можливості організму (За Т. Каляндруком).

Розподільна робота

> Наведені слова записати в дві колонки. 1. Зі вставленою буквою е. 2. Зі вставленою буквою и.

Улюбл..ний, зачин..ний, особл..вий, оскарж..ний, улесл..вий, скривдж.. ний, засмал..ний, звільн..ний, переоцін..ний.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Використовуючи активні й пасивні дієприкметники, скласти твір-роздум на тему “Яке значення має пісня в житті сучасників”. У дієприкметниках визначити суфікси і закінчення.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Державні цільові фонди.
Ви зараз читаєте: ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ У ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У СУФІКСАХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ