ПРАВОПИС М”ЯКОГО ЗНАКА ТА АПОСТРОФА


Українська графіка, українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правал написання слів

§ 27. ПРАВОПИС М”ЯКОГО ЗНАКА ТА АПОСТРОФА

301. І. Пригадайте правила написання апострофа в українських та запозичених словах. Спишіть слова, на місці навскісної риски поставте, де треба, апостроф. Поясніть правопис слів.

Без/язикий, бар/єр, б/юджет, без/іменний, борю/ться, безголів/я, б/язь, б/юро, в/яз, верб/я, верф/ю, в/юнок, в/язальни – ця, гр/юкати, дев/ять, дзв/якнути, св/ято, м/ята, К/юв/є, Лук/яненко, медв/яний, п/єса, п/єдестал, прем/єра,

роз/юшити, об/єднати, р/яд, Р/єпін, Руж/є, сузір/я, сер/йоз – ний, тьм/яний, черв/як.

ІІ. Поясніть значення виділених слів, з кількома (на вибір) складіть речення.

302. Прочитайте вірш Анатолія Бортняка. Які правила вживання м’якого знака ілюструє автор? Наведіть до правил власні приклади. За яким принципом орфографії пишемо м’який знак?

На ниві орфографії усяк

Несе свій хрест, наскільки це можливо.

Непоказний пом’якшувальний знак

До кожного підійде співчутливо.

Хай, справді, скромний і неговіркий,

Та щедро і з віддачею всією.

Тому до нього тягнуться з давен,

Тяжіють в словотворчому

пориві

І “ел”, і “ес”, і “те”, і “де”, і “ен”,

А також різні суфікси пестливі.

Стояти поруч в труднощах, біді –

Мети у нього іншої немає.

І подобріє слово біль тоді,

І слово радість сонячно засяє.

Він у словах тепліє багатьох,

В таких, як промінь, рученька чи ненька;

Або окрилься, згинь, цвірінь і тьох,

Читальня, зав’язь, рано-пораненьку…

Та не злічити різних див,

Які він творить в добродійстві славнім!

Однак шиплячим він не догодив.

Чи не тому, що не шиплячий сам він?

І букві “ер”, що вдачею крута,

Яка не визнає м’якого серця,

Його ласкава ніжна доброта

Доволі безпринципною здається.

Але, добром наповнений ущерть,

Готовий він пом’якшувати знову,

Хіба не знак м’який у слові твердь

Надійно підпирає всю основу?

Мовознавчі студії

303. Прочитайте про складні випадки вживання м’якого знака та апострофа. Доповніть правила власними прикладами.

1. У дієсловах на – ся (-сь) 3-ї особи множини та у формах наказового способу м’який знак зберігається: будуються, станься, підносься, підносьтесь.

2. У присвійних прикметниках, утворених від іменників з м’яким приголосним, м’який знак зберігається: ненька – а неньчин, Танька – Таньчин, Зінька – Зіньчин.

3.Не ставиться м’який знак після л, у сполученнях – лц-, – лч-, що походять з – лк-: балці, Галці, Наталці.

4. Перед постійно м’якими й шиплячими м’який знак не пишеться, крім: а) після букви л: читальня, гуцульський; б) у словах тьмяний, різьбяр, няньчити, бриньчати, а також женьшень, Маньчжурія.

Апостроф не пишеться, коли перед губним є приголосний (крім [р]), який належить до кореня: свято, цвях, мавпячий.

Апостроф пишеться після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний: без’язикий, від’їзд, з’єднаний, з’їхати, об’єм; дит’ясла, пан’європейський.

Практикум

304. Прочитайте поезію Платона Воронька. Поясніть уживання апострофа у словах чи його відсутність.

Як тепло пахне хліб!

Любов’ю трударів,

І радістю земною,

І сонцем, що всміхалося весною,

І щастям наших неповторних діб.

Духмяно пахне хліб.

305. Спишіть, замість крапок поставте, де треба, м’який знак і поясніть його вживання. Порівняйте правопис слів з їх вимовою. Поясніть лексичне значення виділених слів.

Галуз.., радіс..т.., приз..ба, легін.., суціл..ний, чебрец.., с..год..ні, чернігівс..кий, париз..кий, близ..ко, груз..ко, ковін..ка, силон..ка, малесен..кий, рибал..с..кий, спіл..ний, крапел.. , перукарен.. , змаган.. , кілец.. , т..мяний, кин..те, но – сят.., крутят..ся, міл..йон, Вас..чин, повір..те, різ..бяр.

306. І. Прочитайте слова. Обгрунтуйте їх правопис.

Боязкий, баский, вісімнадцять, воротар, гіркий, горілчаний, гребінчик, галуззя, ковзкий, Казанчук, досвітній, Наталці, набавте, пишеш, різкий, рибалчин, Суец, спілчанський, степ, свіжість, свято, тонший, тюль, Уманщина, український.

ІІ. З’ясуйте лексичне значення виділених слів. Складіть і запишіть із ними речення.

Цікава перерва

1. Чому в слові Гуцульщина пишеться м’який знак, хоч у слові гуцул його немає?

2. Чому в кінці слова століть пишеться м’який знак, а в кінці слова сторіч – ні?

3. Чому в місцевому відмінку в слові (у) скриньці пишеться м’який знак, а в слові (у) торбинці – ні?

4. Чому в слові бенгальці пишеться м’який знак, а в слові бенгалці – ні?

Спілкування

307. Опишіть у художньому стилі правила вживання апострофа, м’якого знака. Зачитайте ваші творчі роботи учням 5 класу.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Порівняння природного і штучного добору.
Ви зараз читаєте: ПРАВОПИС М”ЯКОГО ЗНАКА ТА АПОСТРОФА